Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

VI Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej: skorzystaj z możliwości udziału w ważnym wydarzeniu rynkowym

VI Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej: skorzystaj z możliwości udziału w ważnym wydarzeniu rynkowym

4 grudnia 2018 r. odbędzie się w Warszawie (GF Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123) kolejna edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Na chwilę obecną liczba uczestników przekroczyła już 50 osób.

Czytaj »

Cyfrowa transformacja u lidera chemii budowlanej

Grupa Selena, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej, we współpracy z Microsoft realizuje proces transformacji cyfrowej własnej organizacji. Wpisuje się to w strategię firmy opartą na innowacjach i budowaniu przewag konkurencyjnych przez nowatorskie rozwiązania.

Czytaj »

Grupa Selena: 580 mln zł przychodów

Grupa Selena, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej, w pierwszym półroczu 2018 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 r. Zysk netto wyniósł niemal 11 mln zł i wzrósł o 16 mln zł względem pierwszego półrocza 2017 r. Na osiągnięte wyniki finansowe miały wpływ przede wszystkim takie czynniki, jak stabilny wzrost sprzedaży, kontynuacja poprawy dyscypliny kosztowej w całej Grupie oraz zmniejszenie salda z tytułu różnic kursowych.

Czytaj »

Ceny bieli tytanowej odbijają się na produkcji farb

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 300,3 mln zł, o 2,1% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie uzyskała 37,7 mln zł zysku netto, co było wzrostem o 21%. 

Czytaj »

Kalendarium

więcej