Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Termoplastyczne elastomery poliamidowe (TPA) ważne dla producentów sportowych akcesoriów

Globalny rynek termoplastycznych elastomerów poliamidowych wart jest 1,535 mld dolarów i rośnie w tempie 5,8% rocznie. Czynnikiem rozwijającym rynek jest m.in. produkcja akcesoriów sportowych.

Czytaj »

Nowa perspektywa dla świata CPU

Technologia Lanxessa umożliwia formowanie wtryskowe odlewanych elastomerów PU.

Czytaj »

Folie tekstylne zdobywają popularność w sektorze medycznym

Globalny rynek folii tekstylnych wart jest 4,5 mld dolarów i rośnie w tempie 6,6% rocznie. To zwiększone zapotrzebowanie na produkty higieniczne, rosnąca świadomość w zakresie higieny osobistej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci, dodatkowo starzejąca się populacja w Europie i Ameryce Północnej napędzają wzrost rynku folii tekstylnych. Jednocześnie oczekuje się, że rosnące zapotrzebowanie na odzież ochronną zdynamizuje jeszcze omawiany sektor.

Czytaj »

Globalny rynek włókien węglowych zdominowany jest przez popyt płynący z branży lotniczej i militarnej

Wartość rynku włókien węglowych to 2,87 mld dolarów, jednak zakłada się, że do końca 2026 r. rynek ten osiągnie wartość nawet 8 mld dolarów przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 10,8%.

Czytaj »

Kalendarium

więcej