Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Kompozyty wynoszą branżę lotniczą coraz wyżej

Kompozyty wynoszą branżę lotniczą coraz wyżej

Koncern chemiczny Solvay podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz współpracy z przemysłem lotniczym. W ocenie władz koncernu, innowacje przez niego dostarczane umożliwiają branży lotniczej bezprecedensowy rozwój technologiczny.

Czytaj »

Globalny rynek biotworzyw i biopolimerów napędzany przez opakowania

Globalny rynek biotworzyw i biopolimerów wart jest obecnie 10,5 mld dolarów.

Czytaj »

Poliamid 6: opłacalny do zbiorników paliwa

Koncern Lanxess przypomina, iż materiały do wyrobu motocyklowych zbiorników paliwa muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Oznacza to znaczne ograniczenie dyfuzji paliw w ściankach zbiornika. Materiały takie muszą wykazywać się wysokim poziomem wytrzymałości i plastyczności, szczególnie w przypadku zderzenia, oferować dużą elastyczność projektowania w kontekście skomplikowanej geometrii zbiorników, a koszt ich obróbki powinien się utrzymywać na opłacalnym poziomie. Stąd koniecznośc sięgania m.in. po poliamidy 6.

Czytaj »

Tworzywa sztuczne podstawą dla Europejskiego Zielonego Ładu

Stowarzyszenie PlasticsEurope, będące głosem europejskiej branży producentów tworzyw sztucznych, przypomina, że materiały te mają wiele do zaoferowania w walce ze zmianami klimatu. W ocenie organizacji, Europa tylko wtedy odniesie sukces na forum globalnym, jeśli będzie kontynuować przemiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnej surowcowo i realizującej założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Innowacje możliwe dzięki tworzywom pozwolą zrealizować cele strategii zrównoważonego rozwoju, m.in. European Green Deal.

Czytaj »

Kalendarium

więcej