Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

DRP Group: nowa linia do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych

DRP Group: nowa linia do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych

Firma DRP Group uruchomiła nową linię technologiczną do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych, opartą o wytłaczarkę dwuślimakową do przerobu poliamidu z włóknem szklanym.

Czytaj »

Odpady PET i silikonu mają dać regranulat

Opracowanie technologii modyfikacji i procesu przetwarzania odpadowych materiałów tekstylnych na bazie tworzywa PET z dodatkiem silikonu to projekt badawczo – rozwojowy, w który zaangażowana jest spółka Granulat – Bis.

Czytaj »

Nowy sposób otrzymywania polimerów fotoluminescencyjnych

Uniwersytet Śląski opatentował wynalazek, którego istotą jest sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów na drodze polimeryzacji anionowej. Otrzymane polimery fotoluminescencyjne cechuje wysoka masa cząsteczkowa oraz związana z nią stabilność związków, a także znacząca wydajność kwantowej luminescencji.

Czytaj »

Nowe plastyfikatory w ofercie dystrybucyjnej Krahn Chemie

Grupa Krahn Chemie została dystrybutorem spółki Valtris Specialty Chemicals w odniesieniu do specjalistycznych plastyfikatorów na bazie estrów fosforanowych. Sprzedaż produktu o nazwie handlowej  Santicizer odbywać się będzie w Polsce oraz w Niemczech, krajach Beneluksu, Szwajcarii, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i w krajach bałtyckich.

Czytaj »

Kalendarium

więcej