Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Branża spożywcza podstawą dla zaawansowanych technologii pakowania

Rynek zaawansowanych technologii pakowania dzieli się pod względem typu technologii, uwzględniając opakowania aktywne (ang. active packaging), opakowania inteligentne (ang. intelligent packaging) oraz tzw. opakowania smart (ang. smart packaging). Jeśli chodzi o zastosowanie końcowe to zaawansowana technologia pakowania trafia m.in. do branży spożywczej, farmaceutycznej, do przemysłu ogólnego i chemicznego, do producentów kosmetyków i produktów higieny osobistej, jak również do branży rolniczej.

Czytaj »

Rynek opakowań paszowych największy w USA

Globalny rynek opakowań paszowych dla zwierząt domowych i gospodarskich napędzany jest przez innowacyjność tworzyw sztucznych.

Czytaj »

Opakowania zwrotne usprawniają przepływ towarów

Globalny rynek opakowań zwrotnych zdominowany jest przez Europę i przemysł motoryzacyjny.

Czytaj »

Smurfit Kappa i Scania: współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju

Smurfit Kappa nawiązała współpracę z globalnym dostawcą usług transportowych – koncernem Scania, aby zastąpić niektóre z materiałów używanych w łańcuchu dostaw rozwiązaniami papierowymi.

Czytaj »

Kalendarium

więcej