Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Rynek opakowań paszowych największy w USA

Globalny rynek opakowań paszowych dla zwierząt domowych i gospodarskich napędzany jest przez innowacyjność tworzyw sztucznych.

Czytaj »

Opakowania zwrotne usprawniają przepływ towarów

Globalny rynek opakowań zwrotnych zdominowany jest przez Europę i przemysł motoryzacyjny.

Czytaj »

Smurfit Kappa i Scania: współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju

Smurfit Kappa nawiązała współpracę z globalnym dostawcą usług transportowych – koncernem Scania, aby zastąpić niektóre z materiałów używanych w łańcuchu dostaw rozwiązaniami papierowymi.

Czytaj »

Unilever: nowa metoda recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Firma Unilever wprowadza nową technologię recyklingu saszetek z tworzyw sztucznych. Technologia o nazwie CreaSolv została opracowana wraz z niemieckim Instytutem Inżynierii Procesowej i Opakowaniowej (Fraunhofer IVV) i inspirowana jest rozwiązaniem stosowanym w recyklingu telewizorów.

Czytaj »

Kalendarium

więcej