Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Dwutlenek węgla w produkcji akrylanu sodu

Dwutlenek węgla w produkcji akrylanu sodu

Koncern BASF poinformował o pracach badawczo – rozwojowych nad alternatywnymi metodami produkcji akrylanu sodu. W tym celu sprawdzana jest możliwość wykorzystania dwutlenku węgla jako surowca chemicznego.

Czytaj »

Jak komputery weszły do świata chemii?

Praca przy komputerze stała się we współczesnej chemii równie ważna, co praca w laboratorium. Wszystko to za sprawą odkryć dokonanych w latach 70. Ubiegłego wieku, a nagrodzonych kilka lat temu Nagrodą Nobla.

Czytaj »

Zielony wodór może być dostępny

Koncern Evonik poinformował o swoich postępach w zakresie przygotowań do otrzymywania tzw. zielonego wodoru.

Czytaj »

Nowoczesne nanomateriały zwiększają wydajność procesu sekwestracji dwutlenku węgla

Naukowcy od długiego czasu pracują nad coraz bardziej wydajnymi procesami wychwytywania dwutlenku węgla. Efektem ich prac są nowe materiały i technologie.

Czytaj »

Kalendarium

więcej