Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Próbkowanie zmielonego materiału PET

Grupa Wolff opowiedziała o zrealizowanym przez siebie zadaniu, polegającym na próbkowaniu zmielonego materiału PET na zasypie do big-baga.

Czytaj »

Wpływ utrzymania czystości na bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Wybuchy i pożary w zakładach przemysłowych, których częstym skutkiem są duże straty materialne, a niejednokrotnie także ludzkie są poważnym problemem z którym borykają się przedsiębiorstwa w których występują tzw. strefy zagrożone wybuchem (EX).

Czytaj »

Synthos: lepsze zarządzanie kadrami

Grupa Synthos poinformowała, że korzysta już z nowoczesnej architektury do zarządzania kadrami z wykorzystaniem SAP HCM i autorskich rozwiązań Gavdi.

Czytaj »

Grupa CIECH zwiększa zastosowanie chlorku wapnia

Grupa CIECH poinformowała, iż prowadzi intensywne działania mające na celu popularyzację chlorku wapnia, jako środka ograniczającego kurz i pył na drogach, parkingach, placach i podwórkach.

Czytaj »

Kalendarium

więcej