Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Jak zapewnić niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego?

Jak zapewnić niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego?

Producent z branży spożywczej zidentyfikował swoje potrzeby w kontekście zbiornika na ług sodowy. Planowana przez niego rozbudowa zakładu – w tym stacji czyszczenia instalacji produkcyjnych CIP – i idące za nią plany wzrostu produkcji wiązały się ze zwiększeniem zapotrzebowania na ług sodowy. W celu zapewnienia bezpiecznego magazynowania większych ilości żrącej cieczy należało wyposażyć zakład w nowy chemoodporny zbiornik magazynowy oraz instalacje rozładunku i transferu medium przystosowane do istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa. Zadania tego podjęła się firma Amargo.

Czytaj »

Bezpieczeństwo i kontrola nowoczesnej linii produkcyjnej

Zakład produkcyjny, który stawia na modernizację i automatyzacje musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Powinien pamiętać nie tylko o przestrzeganiu przepisów BHP, ale też rozważyć wdrożenie nowoczesnej ochrony pracowników i maszyn. Przedsiębiorstwo powinno też dobrze zabezpieczyć swoje dane, które w erze cyfryzacji mają strategiczne znaczenie. Bezpieczeństwo staje się więc złożonym zagadnieniem. Jak powinna wyglądać nowoczesna i bezpieczna linia produkcyjna?

Czytaj »

Innowacje receptą na wyjście z kryzysu?

Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu przedsiębiorstwach transformację cyfrową. To dopiero pierwszy krok na drodze do innowacji, które mogą okazać się czynnikiem sukcesu przy wychodzeniu z obecnego kryzysu. Jednak firmy prowadzące w Polsce działalność B+R nie należą do czołówki światowych innowatorów. 

Czytaj »

Akredytacja laboratoriów a wykonywanie badań w kierunku obecności SARS-CoV-2

Specjaliści z Polskiego Centrum Akredytacji przekonują, że wybuch pandemii COVID-19 jest szczególnym wyzwaniem dla laboratoriów, które podejmują się badania obecności koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie, które pozwala identyfikować, monitorować i przeciwdziałać zagrożeniu spowodowanemu epidemią, ma dziś kluczowe znaczenie, a wiarygodność i rzetelność jego wyników może zadecydować o ludzkim życiu.

Czytaj »

Kalendarium

więcej