Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Aparatura w przemyśle chemicznym

Aparatura w przemyśle chemicznym

Aparatura chemiczna zawsze musi być projektowana z wykorzystaniem zasad inżynierii chemicznej i procesowej, stanowiąc podstawę tej dyscypliny naukowej.

Czytaj »

Ochrona środowiska dla inżynierów

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski książkę „Ochrona środowiska dla inżynierów”. Pozycja liczy sobie ok. 400 stron.

Czytaj »

Chromatografia gazowa: podręcznik dla specjalistów

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski nowa pozycję „Chromatografia gazowa”. Autorami książki są Zygfryd Witkiewicz i Waldemar Wardencki.

Czytaj »

Polska firma wspiera rozwój spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich

Spółka Prevac, specjalizująca się w produkcji analitycznych i depozycyjnych aparatur naukowo – badawczych, służących głównie do tworzenia nowych materiałów i nowych technologii, jest w trakcie prac nad stworzeniem spektrometru fotoelektronów do pracy w środowiskowych warunkach ciśnienia i temperatury, m.in. w przemyśle chemicznym.

Czytaj »

Kalendarium

więcej