Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Wpływ utrzymania czystości na bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Wpływ utrzymania czystości na bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Wybuchy i pożary w zakładach przemysłowych, których częstym skutkiem są duże straty materialne, a niejednokrotnie także ludzkie są poważnym problemem z którym borykają się przedsiębiorstwa w których występują tzw. strefy zagrożone wybuchem (EX).

Czytaj »

Synthos: lepsze zarządzanie kadrami

Grupa Synthos poinformowała, że korzysta już z nowoczesnej architektury do zarządzania kadrami z wykorzystaniem SAP HCM i autorskich rozwiązań Gavdi.

Czytaj »

Grupa CIECH zwiększa zastosowanie chlorku wapnia

Grupa CIECH poinformowała, iż prowadzi intensywne działania mające na celu popularyzację chlorku wapnia, jako środka ograniczającego kurz i pył na drogach, parkingach, placach i podwórkach.

Czytaj »

Czy można wytworzyć jeszcze cięższe pierwiastki chemiczne?

Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Narodowego Centrum Badań Jądrowych wskazują na możliwość wytworzenia w laboratoriach w niedługim czasie dwóch nowych pierwiastków superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych. W obliczeniach uwzględniających nie brane wcześniej pod uwagę procesy wykorzystano model teoretyczny stworzony w Warszawie.

Czytaj »

Kalendarium

więcej