Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Ochrona środowiska dla inżynierów

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski książkę „Ochrona środowiska dla inżynierów”. Pozycja liczy sobie ok. 400 stron.

Czytaj »

Chromatografia gazowa: podręcznik dla specjalistów

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski nowa pozycję „Chromatografia gazowa”. Autorami książki są Zygfryd Witkiewicz i Waldemar Wardencki.

Czytaj »

Polska firma wspiera rozwój spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich

Spółka Prevac, specjalizująca się w produkcji analitycznych i depozycyjnych aparatur naukowo – badawczych, służących głównie do tworzenia nowych materiałów i nowych technologii, jest w trakcie prac nad stworzeniem spektrometru fotoelektronów do pracy w środowiskowych warunkach ciśnienia i temperatury, m.in. w przemyśle chemicznym.

Czytaj »

Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych

Firma Future Synthesis, specjalizująca się w chemicznej syntezie biocząsteczek, wykonująca syntezy unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego, jest na etapie realizacji projektu badawczo – rozwojowego pt.: - „Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych”.

Czytaj »

Kalendarium

więcej