Nowości - Przemysł chemiczny

Rynek oczyszczania ścieków przemysłowych pod wpływem wyczerpujących się zasobów słodkiej wody

Do oczyszczania ścieków przemysłowych służą takie chemiczne substancje, jak koagulanty, flokulanty, inhibitory korozji, środki przeciwpieniące i odpieniające, stabilizatory pH, środki chelatujące, produkty biobójcze i odkażające. Oczyszczane ścieki przemysłowe najczęściej pochodzą z sektora zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej, cieplnej, z górnictwa oraz z szeroko rozumianego przemysłu chemicznego. W tej chwili rynek ten wart jest 11,3 mld dolarów i rośnie w tempie 5,8% rocznie. Głównymi czynnikami napędzającymi rynek oczyszczania ścieków przemysłowych są wyczerpujące się zasoby słodkiej wody oraz coraz bardziej zaostrzające się przepisy dotyczące emisji i przetwarzania odpadów przemysłowych.

Czytaj »

Branża elektroniczna przyczynia się do wzrostu zużycia bezwodnego, gazowego chlorowodoru (HCl)

Globalny rynek bezwodnego chlorowodoru o bardzo wysokiej czystości wart jest 3,1 mld dolarów i rośnie w tempie 5,4% rocznie. Wzrost ten ma związek z zapotrzebowaniem na ultraczyste gazy elektroniczne, stosowane w produkcji półprzewodników.

Czytaj »

Globalny rynek azotku krzemu napędzany przez powłoki antyrefleksyjne stosowane w fotowoltaice

Globalny rynek azotku krzemu, uwzględniający według typu reakcyjnie związany azotek krzemu (RBSN), azotek krzemu prasowany na gorąco (HPSN) oraz spiekany azotek krzemu (SSN), wart jest ok. 90 mln dolarów i rośnie w tempie 7,2% rocznie. Zapotrzebowanie na wysokowydajne materiały korzystające z tego materiału pochodzi z branży fotowoltaicznej, motoryzacyjnej, lotniczej i medycznej.

Czytaj »

Wpływ utrzymania czystości na bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Wybuchy i pożary w zakładach przemysłowych, których częstym skutkiem są duże straty materialne, a niejednokrotnie także ludzkie są poważnym problemem z którym borykają się przedsiębiorstwa w których występują tzw. strefy zagrożone wybuchem (EX).

Czytaj »

Kalendarium

więcej