Nowości - Przemysł chemiczny

Ochrona środowiska dla inżynierów

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski książkę „Ochrona środowiska dla inżynierów”. Pozycja liczy sobie ok. 400 stron.

Czytaj »

Chromatografia gazowa: podręcznik dla specjalistów

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski nowa pozycję „Chromatografia gazowa”. Autorami książki są Zygfryd Witkiewicz i Waldemar Wardencki.

Czytaj »

Chemikalia ze światła słonecznego

W Delfzijl w Holandii powstaje demonstracyjna fabryka, w której zastosowana zostanie innowacyjna technologia służąca produkcji chemikaliów ze światła słonecznego. Autorami tego projektu są firmy AkzoNobel Specialty Chemicals i Photanol BV.

Czytaj »

Polska firma wspiera rozwój spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich

Spółka Prevac, specjalizująca się w produkcji analitycznych i depozycyjnych aparatur naukowo – badawczych, służących głównie do tworzenia nowych materiałów i nowych technologii, jest w trakcie prac nad stworzeniem spektrometru fotoelektronów do pracy w środowiskowych warunkach ciśnienia i temperatury, m.in. w przemyśle chemicznym.

Czytaj »

Kalendarium

więcej