Nowości - Przemysł chemiczny

Globalny rynek płynów technicznych pod silnym wpływem przemysłu elektronicznego

Wartość globalnego rynku płynów technicznych (fluorowanych) sięga 854 mln dolarów i rynek ten wzrasta w tempie 8,8% rocznie, by w 2023 r. dojść do poziomu 1,3 mld dolarów.

Czytaj »

Nowość PWN: Wirusologia

Wydawnictwo PWN prezentuje nową pozycję książkową – pracę „Wirusologia” pod redakcją Anny Goździckiej – Józefiak.

Czytaj »

Europa liderem w produkcji biometanu

Wartość globalnego rynku biometanu wzrośnie do 5,5 mld dolarów do 2026 r. przy wskaźniku średniorocznego tempa wzrostu na poziomie 7,1%. Najszybciej rynek rozwija się w Europie.

Czytaj »

Evonik: nowe materiały umożliwiają produkcję cienkich i elastycznych akumulatorów

Evonik po raz pierwszy zaprezentował materiały nowej technologii do baterii drukowanych. Produkty o nazwie handlowej TAeTTOOz zostały opracowane na bazie tzw. polimerów redoksowych. 

Czytaj »

Kalendarium

więcej