Artykuły - Tworzywa sztuczne

Single – Use Plastics: więcej złego czy dobrego?

Single – Use Plastics: więcej złego czy dobrego?

Nie ma wielu głosów zadowolenia w polskim przemyśle chemicznym z faktu przyjęcia dyrektywy Single–Use Plastics w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Czytaj »

Gospodarka o obiegu zamkniętym: uda się, czy pozostanie ideą?

Im dłużej pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym funkcjonuje, tym większy sceptycyzm w odniesieniu do tej koncepcji, m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych.

Czytaj »

Rynek tworzyw PET i R-PET w nowych czasach

Europejski przemysł tworzyw sztucznych nie osiągnie do 2025 r. celu dotyczącego recyklingu butelek PET, chyba że nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu recyklingu.

Czytaj »

Postęp w przetwórstwie tworzyw zaczyna się od technologii

Nowe technologie wprowadzają procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych na znacznie bardziej zaawansowany poziom

Czytaj »

Kalendarium

więcej