Artykuły - Tworzywa sztuczne

Jak wygląda branża tworzyw sztucznych na początku 2020 r.?

Jak wygląda branża tworzyw sztucznych na początku 2020 r.?

Nastroje w branży tworzyw sztucznych są generalnie pozytywne, niemniej na horyzoncie pojawiają się problemy, które w kolejnych latach mogą podciąć wzrost przemysłu tworzywowego.

Czytaj »

Single – Use Plastics: więcej złego czy dobrego?

Nie ma wielu głosów zadowolenia w polskim przemyśle chemicznym z faktu przyjęcia dyrektywy Single–Use Plastics w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Czytaj »

Gospodarka o obiegu zamkniętym: uda się, czy pozostanie ideą?

Im dłużej pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym funkcjonuje, tym większy sceptycyzm w odniesieniu do tej koncepcji, m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych.

Czytaj »

Rynek tworzyw PET i R-PET w nowych czasach

Europejski przemysł tworzyw sztucznych nie osiągnie do 2025 r. celu dotyczącego recyklingu butelek PET, chyba że nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu recyklingu.

Czytaj »

Kalendarium

więcej