Artykuły - Chemia rolnicza

Wojna o glifosat: rozejm na pięć lat

Wojna o glifosat: rozejm na pięć lat

Batalia o stosowanie glifosatu w branży środków ochrony roślin to jeden z najczytelniejszych przykładów w całym przemyśle chemicznym obrazujących spor między tym, co niezbędne a tym, co ryzykowne.

Czytaj »

Branża środków ochrony roślin walczy z przestępcami

Podrabianie wyrobów to obecnie jeden z największych problemów z jakimi musi się zmagać polska branża środków ochrony roślin. Skala zjawiska jest poważna.

Czytaj »

Rozporządzenie kadmowe zmieni obraz w branży fosforytów

Jeśli nowe prawo kadmowe, obniżające normy zawartości kadmu w fosforytach, stanie się faktem, to radykalnie wpłynie to na produkcję nawozów fosforowych.

Czytaj »

Nawozowe spowolnienie

W 2016 r. wielkość zużycia nawozów mineralnych w skali globalnej nie wzrosła, co było sytuacją inną niż w latach wcześniejszych.

Czytaj »

Kalendarium

więcej