Wiadomości z kraju

Zaczęła działać Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

Powołano Koalicję ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, której celem jest 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce do 2023 r.

Czytaj »

Śnieżka podkreśla wagę prac swojego Centrum B+R

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, jeden z czterech głównych producentów farb działających na polskim rynku, poinformowała o swoich pracach badawczo – rozwojowych, realizowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Czytaj »

600 gości na Kongresie "Polska Chemia"

W Płocku odbył się Kongres „Polska Chemia”. Wzięło w nim udział ponad 600 gości: prezesi największych spółek chemicznych, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci. Przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami mającymi coraz większy wpływ na przyszłość sektora.

Czytaj »

Transport towarów niebezpiecznych z nowymi przepisami

Transport towarów niebezpiecznych musi przebiegać z zachowaniem wielu rygorystycznych wymogów. Najważniejszym dokumentem regulującym przepisy, których należy przestrzegać podczas przewozu chemikaliów jest międzynarodowa Konwencja ADR. Umowa ta jest aktualizowana w cyklu dwuletnim, a już 1 lipca 2019 r. jej najnowsze zapisy staną się obligatoryjne dla wszystkich podmiotów będących stronami w transporcie produktów chemicznych.

Czytaj »

Kalendarium

więcej