Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Zwiększyć przydatność tworzyw do recyklingu

12.06.2017
Zwiększyć przydatność tworzyw do recyklingu

Duża część odpadów z tworzyw sztucznych nie nadaje się do recyklingu. Badania naukowe  w ramach projektu Vinnova, prowadzone przez firmę Boliden i Stena Recycling w Szwecji wykazują jednak, że tworzywa można wykorzystać jako zasoby w procesie wytopu i zastąpić nimi takie surowce pierwotne, jak węgiel.

W Szwecji każdego roku powstaje ok. 300 tys. ton odpadów tworzyw sztucznych, których nie można poddać recyklingowi ze względu na ich złożony skład. Większość z nich zawiera różne rodzaje dodatków, które z punktu widzenia recyklingu zanieczyszczają surowiec. Tworzywa sztuczne mogą  pochodzić z produkcji w przemyśle wytwórczym lub ze złomowanych produktów, takich jak sprzęt elektroniczny  i kable. Większość można wykorzystać do odzysku energii, ale część, z braku innych rozwiązań, trafia  na składowiska. To wielkie wyzwanie i dlatego potrzebą jest znalezienie rozwiązań, pozwalających na recykling możliwie jak największej ilości tworzyw sztucznych.

W niedawno zakończonym projekcie badawczym, finansowanym przez Vinnova – szwedzką agencję rządową administrującą funduszami na projekty badawczo-rozwojowe – testowano zupełnie nowe rozwiązanie. Badano tworzywa, jako reduktory i zamienniki koksu, czyli paliwa kopalnego wykorzystywanego do procesu recyklingu cynku z żużlu. Technologia sprawdziła się w warunkach produkcyjnych. Oznacza to, że tworzywa, które dotychczas trafiały na składowiska, mogą dostarczać energię i zastąpić kopalne paliwo, jak koks, a jednocześnie pełnić rolę reduktora w procesie wytopu. Metoda umożliwia także recykling domieszki metali w tworzywach, które w przeciwnym razie zmarnowałyby się na składowisku lub zostały poddane spalaniu.

Rozwiązanie to przynosi korzyści całemu łańcuchowi – od producentów i konsumentów po firmy recyklingowe. Przemysł wytwórczy i firmy recyklingowe mogą przenieść materiał na wyższy poziom w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zmniejszyć zakupy kopalnych surowców na korzyść opcji bardziej przyjaznej dla klimatu.

Wyświetlono: 1797

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej