Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Związki zawodowe kontra zarząd spółki: spór w Puławach

23.01.2018
Autor: Dominik Wójcicki

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy trwa zbiór między związkami zawodowymi a zarządem spółki.

Strona związkowa domaga się spełnienia trzech swoich postulatów. Pierwszym z nich jest zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy w Puławach i przeniesienia ich do innych lokalizacji, w których funkcjonuje Grupa Azoty. Drugim postulatem jest zaprzestanie łamania umów wzajemnych, tj. Umowy Społecznej i Umowy Konsolidacyjnej. Po trzecie, związkowcy domagają się usunięcia z zarządu spółki jej wiceprezesa Krzysztofa Homendy, argumentując to tym, iż stracił on wiarygodność i zaufanie społeczne.

Władze Grupa Azoty Puławy w odpowiedzi na powyższe punkty stwierdziły, iż uzgodniły swoją propozycję funkcjonowania Pionu Handlowego spółki i wysłały ją do Grupy Azoty S.A. W opinii puławskiego zarządu także Pion Operacyjny powinien znajdować się w Puławach. Ponadto, zgodnie z aktualną wiedzą Grupy Azoty Puławy, nie są prowadzone obecnie żadne prace zmierzające do konsolidacji obszaru audytu w Grupie Azoty. Prace nad Pionem Korporacyjnym Handlu mają natomiast zakończyć się w Grupie Azoty w marcu 2018 r.

Cała sprawa odnosząca się do tego zagadnienia ma związek z pomysłami, które miałyby prowadzić do konsolidacji uprawnień na poziomie całej Grupy Azoty. W opinii władz całej spółki, istnieją bowiem powody, dla których ściślejsze współdziałanie poszczególnych zakładów Grupy Azoty w obszarze handlu nawozami byłoby konieczne i korzystne. Chodzi głównie o przeciwstawienie się zalewowi produkcji nawozowej ze Wschodu i zapobieżenie zjawisku wewnętrznego „kanibalizmu”. To zaś może oznaczać, że niektóre kompetencje, przynależne w tej chwili do konkretnych spółek Grupy Azoty, zostałyby scentralizowane. I w efekcie np. wyprowadzone z Puław.

Jeśli chodzi o drugi postulat, to władze Grupy Azoty Puławy utrzymują, iż realizują wszystkie zapisy, będące w ich kompetencji, a wynikające z obowiązywania Umowy Konsolidacyjnej i Umowy Społecznej. Powołanie członków zarządu Grupy Azoty Puławy do zarządu Grupy Azoty S.A nie leży natomiast w gestii władz spółki z Puław. Tak samo zresztą jak odwołanie wiceprezesa spółki, co jest odpowiedzią na trzeci postulat strony związkowej.

Wyświetlono: 888

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej