Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Zrównoważony rozwój w koncernie Evonik

11.05.2017
Zrównoważony rozwój w koncernie Evonik

Evonik kontynuuje badanie swoich produktów pod kątem efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Rozpatruje m.in. oszczędność energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poziom zużycia wody i odpadów. Analiza obejmuje całą działalność operacyjną firmy.

Niemiecki koncern chemiczny przyznaje, że już dziś wypracowuje ok. 50% obrotów dzięki produktom, w przypadku których udowodniono ich wkład w lepsze wykorzystanie zasobów w konkretnych zastosowaniach. Przykładami są aminokwasy stosowane w żywieniu zwierząt, dodatki do olejów hydraulicznych oraz silany funkcyjne w systemach zabezpieczeń powłoki budynków.

- Zrównoważone zarządzanie i odpowiedzialne działanie są filarami modelu biznesowego firmy. W relacjach z klientami, inwestorami i kontrahentami codziennie doświadczamy ścisłego związku pomiędzy odpowiedzialnym działaniem ekologicznym i społecznym a sukcesem gospodarczym. Zrównoważony rozwój już dawno stał się w naszej firmie ważnym kryterium decyzji dotyczących zakupów - mówi Thomas Wessel, członek zarządu Evonika.

Na lata 2013–2020 niemiecka spółka wyznaczyła sobie ambitne cele środowiskowe (rok referencyjny: 2012): indywidualny poziom emisji gazów cieplarnianych na jedną tonę produkcji powinien się zmniejszyć o 12%, a zużycie wody o 10%. W porównaniu z wcześniejszym rokiem, w 2016 r. indywidualny poziom emisji gazów cieplarnianych obniżył się o 6 p.p., a zużycie wody o 13% p.p. Postęp ten wynika z wdrożonych środków, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności wody, jak również ze zmian strukturalnych wprowadzonych w parku chemicznym w Marl, gdzie znajduje się wielki kompleks wytwórczy koncernu. Dzięki wysoce wydajnej elektrowni gazowo-parowej, która zastąpiła tam stary blok węglowy, możliwe stało się ograniczenie rocznej emisji CO2 nawet o 280 tys. ton.

Także stawianie na bezpieczeństwo pracy od dawna uchodzi za fundament działalności Evonika. W 2016 r. częstotliwość wypadków wśród pracowników firmy wyniosła 1,2 i była niższa niż wyznaczony przez nią cel 1,3, jednak nieznacznie wyższa niż w 2015 r., gdy to sięgała 1. Częstotliwość wypadków to liczba wypadków przy pracy pracowników oraz pracowników firm zewnętrznych podlegających bezpośredniemu kierownictwu firmy Evonik, wyrażona w dniach niezdolności do pracy na milion roboczogodzin.

Evonik jest jednym ze światowych liderów chemii specjalistycznej. Zatrudnia ok. 35 tys. pracowników i ma swoje oddziały w ponad 100 krajach. W 2016 r. wypracował zysk na poziomie 2,165 mld euro przy obrotach wynoszących 12,7 mld euro.

Wyświetlono: 1902

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej