Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

Znaczący wzrost zysku PCC Exol

03.09.2020

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa PCC Exol wypracowała przychody ze sprzedaży w kwocie 326,67 mln zł, co było wynikiem o 1,5% słabszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto zamknął się w kwocie 21,7 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik pierwszego półrocza o 3,9 mln zł.

PCC Exol zajmuje wiodącą pozycję w zakresie produkcji środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku w spółce, w związku z pandemią koronawirusa, odnotowano większe zapotrzebowanie na produkty z grupy surfaktantów do zastosowań w detergentach i kosmetykach, będące składnikami profesjonalnych detergentów, środków myjąco-czyszczących i dezynfekujących, stosowanych do mycia i odkażania obiektów użyteczności publicznej. Przyczyniło się to do wzrostu sprzedaży w tej grupie surfaktantów, a tym samym nastąpiła zmiana struktury sprzedaży w podziale na zastosowania. Sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach wzrosła wartościowo o 10,3%, tj. o 11,7 mln zł i zamknęła się w kwocie 125,4 mln zł.

Aktualnie spółka odnotowuje zapotrzebowanie na produkty z grupy surfaktantów do zastosowań w detergentach oraz środkach myjąco-czyszczących i dezynfekujących na standardowym poziomie, analogicznym do popytu sprzed pandemii. Popyt na takie surfaktanty przyczynia się wprost do wzrostu sprzedaży i jeżeli w kolejnych okresach wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej ponownie zwiększyłoby się zapotrzebowanie na te produkty, to PCC Exol spodziewa się wzrostu sprzedaży w tej grupie surfaktantów.

W drugim kwartale roku w związku z kryzysem epidemicznym zawieszoną produkcję miało wiele zakładów, będących odbiorcami produktów PCC Exol do zastosowań przemysłowych. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na produkty w niektórych branżach przemysłowych takich, jak tekstylia, garbarstwo, a także produktów do wytwarzania polimerów oraz mycia instytucjonalnego. Tym samym, sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych spadła o 11 mln tj. o 7,6%, osiągając poziom 134,5 mln zł.

- Działalność naszej Grupy wspierają realizowane inwestycje. Zakończona została inwestycja w budowę instalacji do produkcji glicynianów. Przyczynia się ona do wzrostu sprzedaży i wprowadzania do oferty wyrobów, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Jednocześnie w drugim kwartale ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zatrzymano wszystkie prace związane z największą inwestycją w instalację oksyalkilatów wysokomolowych oraz część projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Aktualnie spółka wznowiła procesy inwestycyjne w pierwotnie zakładanym zakresie – komentuje Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol.

Wyświetlono: 728

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej