Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Znaczące wzrosty na rynku włókien szklanych

03.01.2020
Autor: Anna Jarosik

Według MarketsandMarkets Research Private, globalny rynek włókna szklanego wart jest 23,9 mld dolarów i rośnie w tempie 7% rocznie.

Włókno szklane stosowane jest przede wszystkim w produkcji kompozytów i materiałów izolacyjnych. Czynnikami wpływającymi na dynamikę tego sektora są koniunktura w budownictwie oraz zwiększone wykorzystanie kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym w branży motoryzacyjnej.

Wśród rodzajów szkła stosowanego w produkcji włókna szklanego wymienia się m.in. szkło typu E (E-Glass); szkło typu ECR (ECR-Glass); szkło typu H (H-Glass); szkło typu AR (AR-Glass) oraz szkło typu S (S-Glass). Ponad 90% wytwarzanych włókien szklanych to produkty ogólnego zastosowania. Tego rodzaju włókna szklane są określane mianem szkła typu E. Natomiast pozostałe włókna szklane są typu premium, tj. specjalnego przeznaczenia. Przykładowo, szkło typu ERC wyróżnia fakt, że włókna na jego bazie cechuje duża odporności na korozję. Dodatkowo wykazują podwyższoną, długoterminową odporność na działanie kwasów oraz krótkoterminową na działanie związków zasadowych.

Jeśli chodzi o rodzaj produktu końcowego, to włókno szklane wykorzystywane do produkcji wełny szklanej ma największy udział w rynku. Przewiduje się, że wełna szklana będzie wiodącym materiałem zarówno pod względem wartości, jak i wielkości jeszcze przez kolejne lata. Rozwój tej grupy produktowej można przypisać stosunkowo wysokim właściwościom termoizolacyjnym i zwiększonemu wykorzystaniu wełny szklanej w budownictwie i w branży energetycznej, zwłaszcza związanej z energią odnawialną.

Wykorzystanie włókien szklanych w produkcji kompozytów stale jest na wysokim poziomie. Ten wzrost zapotrzebowania na kompozyty wzmacniane włóknami szklanymi można przypisać popytowi ze strony producentów łopat turbin wiatrowych.

To Azja, z dynamika rzędu 8,6% rocznie jest najszybciej, pod względem geograficznym, rosnącym rynkiem włókna szklanego.

Wyświetlono: 1792

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej