Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Zmiany w prawie powinny uwzględniać interesy polskiej chemii

28.11.2018
Zmiany w prawie powinny uwzględniać interesy polskiej chemii

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbywała się debata „Odpowiedzialnie za środowisko. Odpowiedzialnie za gospodarkę”, organizowana w ramach Kampanii „Polska Chemia”, której to pomysłodawcą jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Kampania „Polska Chemia” ma na celu promocję branży chemicznej oraz budowanie płaszczyzny dialogu z administracją publiczną. Ideą PIPC jest pokazanie, że sektor chemiczny rozwija swoją innowacyjność, dba o środowisko, tworzy nowe miejsca pracy oraz respektuje zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Podczas debaty w ministerstwie politycy, przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o najważniejszych kwestiach gospodarczych i środowiskowych, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sektora chemicznego w Polsce.

- Polska Chemia to 302 tys. miejsc pracy, 11 tys. przedsiębiorstw i ponad 240 mld zł produkcji sprzedanej. Przemysł chemiczny jest silnie powiązany z innymi sektorami gospodarki, a jego produkty znajdują zastosowanie we właściwie wszystkich obszarach produkcji – mówił  Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Znaczenie sektora i potrzebę współpracy z branżą chemiczną podkreślali w swoich wystąpieniach także przedstawiciele parlamentu i administracji rządowej.

- Chcemy wzmacniać współpracę z polską chemią. Bardzo zależy nam na jej rozwoju, a branżowe inwestycje środowiskowe są dla nas powodem do dumy – stwierdziła Beata Lubos, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W podobnym tonie wypowiadał się senator Adam Gawęda, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie dialogu administracji publicznej z przedstawicielami sektora chemicznego.

- Chcemy szukać rozwiązań problemów przed którymi stoi polska chemia. Zależy nam na tworzeniu dobrego prawa i znajdowania rozwiązań łagodzących skutki trudnych regulacji – zapewniał polityk.

Konferencja w ministerstwie rozpoczęła się od przeglądu kluczowych regulacji prawnych mających wpływ na funkcjonowanie sektora.

- Krajowy przemysł chemiczny jest w połowie drogi do wprowadzenia głównych regulacji środowiskowych na szczeblu europejskim i krajowym. Konkluzje BAT, EU ETS, Prawo Wodne czy przepisy odpadowe to tylko część wyzwań stojących przed sektorem – stwierdziła Agnieszka Skorupińska, lider Praktyki Ochrony Środowiska w Kancelarii CMS.

Po niej głos zabrali przedstawiciele przemysłu. Według Arkadiusza Kamińskiego, eksperta
w Biurze Ochrony Środowiska PKN Orlen, nasz krajowy przemysł chemiczny stoi przed licznymi wyzwaniami, ale także gigantycznymi kosztami. Pomimo stałego poprawiania wyników środowiskowych i dbałości o zrównoważony rozwój, nawet tak silna spółka jak PKN Orlen ma nie być w stanie wprowadzać nowych regulacji z dnia na dzień.

Z kolei Wiesław Lach, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa w Grupie Azoty zaznaczył, że administracja publiczna powinna dyskutować z branżą, bo tylko wtedy uda się wspólnie znaleźć sensowne rozwiązania.

Magdy Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, podsumowując spotkanie zapewniła o takim wprowadzaniu skutecznego prawa, które będzie uwzględniało potrzeby branży chemicznej.

- Jesteśmy po licznych konsultacjach i zmieniamy prawo uwzględniając państwa potrzeby – zwróciła się reprezentantów sektora chemicznego dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Wyświetlono: 561

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej