Artykuły - Przemysł detergentowy

Zmiany w branży detergentowej – prognozy na najbliższe lata

19.11.2019
Autor: Michalina Świerczyńska, THETA Doradztwo Techniczne
Zmiany w branży detergentowej – prognozy na najbliższe lata

W 2019 r. minęło 15 lat od ukazania się Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów wraz z późn. zm.

W odniesieniu do tej szczególnej grupy produktów stosowanej w domu, jak również w zakładach produkcyjnych, nadal pojawiają się pytania, błędy w oznakowaniu, czy w realizacji określonych prawnie obowiązków.

Punktem wyjścia jest oczywiście definicja detergentu. Produkt podlega przepisom ww. rozporządzenia, jeżeli spełnia warunki określone w definicji ujętej w art. 2 pkt. 1. Należy pamiętać, że funkcją nadrzędną detergentu jest mycie, pranie, czyszczenie, niezależnie od jego składu. Detergenty, które służą do czyszczenia, prania i mycia, a które nie zawierają w swym składzie środków powierzchniowo czynnych, zgodnie z wytycznymi także muszą spełniać jego wymagania.

Produkty myjące i pielęgnujące dla zwierząt – nowe trendy w branży ,,niedetergentowej?”

Moda na stylizację, szczególna dbałość o sierść np. psów, a z drugiej strony zmiany legislacyjne w branży kosmetycznej dotyczące ograniczeń, bądź zakazów stosowania substancji chemicznych (np. konserwantów), a także poszukiwania nowych grup odbiorców skutkują rozwojem produktów pielęgnacji dla zwierząt. Tzw. ,,kosmetyki dla zwierząt’’ nie podlegają przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych wraz z późn. zm., ponieważ definicja produktu kosmetycznego dopuszcza jedynie kontakt z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego, nie zaś stosowanie u zwierząt. Najistotniejszym argumentem jest brak możliwości założenia, że taki produkt będzie bezpieczny zarówno dla człowieka, jak również dla kota, psa, czy bydła domowego. Pojawia się więc pytanie, jakim przepisom winny podlegać produkty myjące dla zwierząt. Nie ma sektorowego prawodawstwa UE dotyczącego produktów stosowanych do mycia zwierząt domowych, chyba że takie preparaty mają dodatkowe zastosowania i właściwości poza czyszczeniem czy myciem. Zgodnie z wytycznymi KE, mimo obecności np. w szamponach substancji myjących, nie podlegają one przepisom rozporządzenia detergentowego. Produkty te stanowią odpowiednie mieszaniny chemiczne, więc tym samym należy zadbać o właściwe oznakowanie produktu chemicznego, zaś w aspektach bezpieczeństwa spełniać wszystkie wymogi prawne zgodnie z dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (polską ustawą implementującą jej postanowienia), która określa wymagania dotyczące aspektów bezpieczeństwa produktów konsumenckich. W przypadku działania dezynfekującego lub leczniczego istnieją oczywiście dodatkowe wymagania prawne. Prawo o produktach biobójczych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych nr 528/2012 z 22 maja 2012 wraz z późn. zm.) wyróżnia tzw. Grupę 3: Higiena weterynaryjna – produkty stosowane do celów utrzymania higieny weterynaryjnej, takie jak środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do higieny ciała lub paszczy lub produkty przeciwdrobnoustrojowe. Ponadto prawo farmaceutyczne definiuje także produkt leczniczy weterynaryjny, jako produkt leczniczy stosowany wyłącznie u zwierząt. Zatem podsumowując, droga legislacyjna zależy od właściwości, przeznaczenia i składu produktu (substancji czynnej).

Wyświetlono: 1740

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej