Artykuły - Przemysł detergentowy

Zmiany legislacyjne w branży chemii gospodarczej

22.08.2019
Autor: A.I.S.E. – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości
Zmiany legislacyjne w branży chemii gospodarczej

A.I.S.E. jest zdania, że odpowiednie, przejrzyste oznakowanie jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo stosowania produktów detergentowych.

Wyniki badań konsumenckich (zarówno zlecanych przez Komisję Europejską, jak i przeprowadzanych przez A.I.S.E.) wskazują jednak, że cel ten nie jest należycie realizowany.

Przy określaniu zagrożeń związanych z danym produktem oraz środków ostrożności koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa konsumenci polegają głównie na swojej intuicji i doświadczeniu. Zainteresowanie treścią etykiety umieszczonej na tylnej części opakowania jest znikome, a konsumenci rzadko zapoznają się z zawartymi tam wskazówkami. Nawet jeśli spoglądają na etykietę, często są zdezorientowani ilością i stopniem skomplikowania informacji oraz ich powtarzalnością na opakowaniu.

W związku z tym należy przeanalizować możliwości poprawy skuteczności oznakowania produktów, aby informacje dotyczące bezpieczeństwa były bardziej widoczne i zrozumiałe oraz szerzej wykorzystywane w praktyce przez konsumentów.

Czy konsumenci czytają i rozumieją etykiety umieszczone z tyłu opakowań?

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez A.I.S.E. wśród konsumentów w Unii Europejskiej wykazano, że aż 62% uczestników rynku polskiego uważa, że nie musi czytać etykiety, aby wiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z produktu. Jest to zresztą trend ogólnoeuropejski, a badania prowadzone przez A.I.S.E. od 2008 roku wskazują na preferencje klientów, oczekujących prezentowania informacji w prostszej niż obecnie postaci.

Wyświetlono: 1014

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej