Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Zmiany legislacyjne największym kłopotem dla branży opakowaniowej

04.10.2019

W ocenie analityków Santander Bank Polska oraz Spot Data, autorów raportu „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”, przed polskim przemysłem opakowań kilka wyzwań, których pokonanie jest konieczne dla dalszego szybkiego rozwoju branży.

Dużym wyzwaniem dla branży będą przede wszystkim nowe regulacje dotyczące zużycia wyrobów jednorazowych z tworzyw sztucznych oraz coraz surowsze wymogi dotyczące recyklingu. Ograniczenie dotyczące zużycia wyrobów jednorazowych dotknie ok. 10% wolumenu produkcji brutto, głównie małych i średnich firm. Poziom ten nie uwzględnia jednak efektu substytucji jednych opakowań na inne (np. kubki z tworzyw mogą zostać zastąpione częściowo papierowymi), dzięki czemu wpływ nowych regulacji na branżę opakowań w Polsce może być nieco mniejszy.

Kolejnym wyzwaniem są podwyżki opłat za recykling, w niektórych przypadkach także opłat pokrywających koszty sprzątania przestrzeni publicznej, czyli tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP). ROP powinien obniżyć popyt na opakowania, które trudniej poddać recyklingowi. Tu głównymi poszkodowanym mogą zostać producenci opakowań z tworzyw sztucznych.

Dostosowanie się do regulacji będzie wymagało zdolności współpracy między podmiotami w całym łańcuchu dostaw. Koszty opłat z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta będą niższe, jeżeli opakowania będą łatwiejsze w recyklingu. Branża we współpracy z partnerami biznesowymi powinna zatem wypracowywać dobre praktyki, które pozwolą na minimalizację kosztów regulacyjnych. Dobre praktyki musiałyby zmierzać do pogodzenia wymogów biznesowych z możliwościami recyklingu, np. w kwestiach koloru, zastosowanych materiałów. Co więcej, przed branżą produkcji opakowań staną duże wyzwania edukacyjne, związane np. z informowaniem o konkretnych kosztach środowiskowych produktów w ich cyklu życia.

Wyświetlono: 987

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej