Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Zmiany korporacyjne w koncernie Evonik

05.08.2020

O 8% zmalała w pierwszym półroczu 2020 r. sprzedaż koncernu Evonik. Jeden z największych graczy światowej chemii uzyskał przychody w kwocie 6,06 mld euro. Zysk sięgnął 244 mln euro, podczas gdy za sześć pierwszych miesięcy 2019 r. było to 467 mln euro.

W ujęciu regionalnym Evonik w pierwszych dwóch kwartałach tego roku największą część sprzedaży zrealizował na rynku Europy Zachodniej – 40%, który to region wyprzedził Amerykę Północną – 24% oraz Azję i9 Pacyfik – 23%. Europa Środkowo – Wschodnia odpowiadała za 6% przychodów Evonika. Gdy chodzi natomiast o jednostki biznesowe, to dominowała jednostka Resource Efficiency - 44%, przed Nutrition & Care - 37% oraz Performance Materials - 13%. W pierwszej z nich firma jest absolutnym globalnym liderem w produkcji krzemionki, izoforonów i dodatków do olejów. W drugim segmencie zajmuje pozycję wicelidera w światowej produkcji superabsorbentów i polimerów farmaceutycznych oraz lidera w produkcji DL-metioniny. W segmencie Performance Materials przoduje w wytwarzaniu butenu, alkoholanów i tworzyw metakrylanowych.

Jednocześnie od 1 lipca 2020 r. Evonik wprowadził nową strukturę korporacyjną. Jego nowe działy chemikaliów - dodatki specjalistyczne, odżywianie i pielęgnacja, materiały inteligentne i materiały eksploatacyjne mają stać się bardziej zrównoważone pod względem wielkości i rentowności. Ponadto wyraźniejsze dostosowanie do platform technologicznych umożliwić ma ich bardziej efektywne zarządzanie.

W ślad za tą zmianą korporacyjną poszło też połączenie regionów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz krajów zachodnich. Skonsolidowano je w jeden Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Jego szefem został Matthias Hau. Region Evonik EMEA składał z pięciu klastrów regionalnych: Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka, Rosja, Turcja i Europa Zachodnia (bez Niemiec).

- Łączymy nasze kompetencje i doświadczenie z bliskością naszych rynków i klientów. W ten sposób możemy jeszcze lepiej wykorzystać potencjał regionu EMEA dla Grupy Evonik – stwierdził Matthias Hau.

Wyświetlono: 516

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej