Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Zielone światło dla Elektrowni Puławy

07.08.2015

Elektrownia Puławy uzyskała prawomocną decyzję środowiskową. Dokument jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę, a tym samym kamieniem milowym w procesie realizacji inwestycji.

Program inwestycyjny, w którym oprócz projektu energetycznego, realizowane są także projekty nawozowe to największy program inwestycyjny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Budżet programu wynosi 2,2 mld zł, z czego same wydatki na elektrociepłownie wyniosą ponad 1,1 mld zł.

Nowa koncepcja Elektrowni Puławy to blok gazowo parowy i częściowo zmodernizowana elektrociepłownia oparta na węglu kamiennym, która będzie stanowiła niezbędne uzupełnienie dla bloku gazowego. W dotychczasowej elektrociepłowni będą zmodernizowane trzy kotły. Ten docelowy układ energetyczny daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła technologicznego i energii dla Grupy Azoty Puławy. W ocenie władz spółki, rozwiązanie to zabezpieczy także stabilność cen dla firmy, a w dłuższej perspektywie ustabilizuje również ceny ciepła dla mieszkańców Puław.

- Podstawową działalnością puławskich Azotów jest produkcja nawozów, co stanowi potężny wkład w utrzymanie stabilności produkcji żywnościowej w Polsce. W najbliższym czasie oddamy do użytku instalację do produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarki, które będzie zwieńczeniem realizacji Nowego Kompleksu Nawozowego. W koncepcji produkcji energii opracowywane były różne modele. Koncepcja bloku gazowo - parowego klasy 400 Mw wydaje się najbardziej optymalna, biorąc pod uwagę nową politykę Unii Europejskiej. Dlatego już teraz przygotowujemy się do ograniczenia emisji, w tym CO2 oraz zabezpieczenia tym samym energii i pary technologicznej w najbardziej efektywny sposób – ocenia Wojciech Kozak, wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

Przygotowania do realizacji projektu Elektrownia Puławy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. 15 lipca 2015 r. podpisano umowę z firmą Energoprojekt – Katowice oraz PwC dotyczące przygotowania projektu inwestycyjnego „Budowa Elektrowni Puławy w wariancie z blokiem gazowo- parowym klasy 400MWe” oraz wspomagania w zarządzaniu tym projektem. 27 lipca 2015 r. firma Prozap, wchodząca w skład Grupy Azoty Puławy, podpisała umowę o zastępstwo inwestycyjne z Elektrownią Puławy. Inwestor Zastępczy wypełni najbardziej istotną funkcję w zakresie realizacji projektu. Do zadań Prozap będzie należało przeprowadzenie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, a także nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem projektu. Do końca 2015 r. ma być zamknięty model finansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór Generalnego Realizatora Inwestycji. Oddanie bloku gazowo - parowego do eksploatacji planowane jest na 2019 r.

Wyświetlono: 815

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej