Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Zgazowanie węgla tematem wciąż aktualnym

04.07.2018

W ostatnich latach miało miejsce w Polsce wiele działań związanych z rozwojem technologii zgazowania węgla pod ziemią. Wciąż jednak efekty tych prac są niewystarczające.

W latach 2007–2010 Główny Instytut Górnictwa realizował projekt o akronimie HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe), który dotyczył podziemnego zgazowania węgla ukierunkowanego na otrzymywanie gazu o wysokiej zawartości wodoru. Oprócz GIG, pełniącego w projekcie rolę koordynatora, konsorcjum tworzyli partnerzy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Belgii i Ukrainy. W projekcie brał też udział Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” i Politechnika Śląska oraz firmy sektora paliwowo-energetycznego, tj. Kompania Węglowa S.A. oraz BOT Górnictwo i Energetyka.

Ponadto Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” we Wrocławiu, w ramach zatwierdzonego w maju 2012 r. „Projektu robót geologicznych dla instalacji eksperymentalnego gazogeneratora na złożu węgla Sieniawa” wykonał prace (11 otworów wiertniczych), które miały stanowić podstawę do przeprowadzenia podziemnego zgazowania płytko zalegającego pokładu węgla brunatnego w Sieniawie.

Jednocześnie Główny Instytut Górnictwa prowadził w latach 2010-2015 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt pilotażowej instalacji zgazowywania węgla w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” należącej ówcześnie do Katowickiego Holdingu Węglowego. W konsorcjum, w ramach realizowanego projektu brała udział m.in. Grupa Azoty ZAK, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W ramach zadania zrealizowano założone prace naukowo-badawcze, w tym pilotażowe, podziemne, wielotygodniowe zgazowanie węgla w KWK „Wieczorek” w Katowicach. Opracowano optymalne konfiguracje oraz wytyczne procesowe i projektowe układów naziemnego i podziemnego zgazowania węgla stanowiące podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych. Ich zastosowanie w praktyce może być obecnie przedmiotem analiz przedsiębiorców z sektora energetycznego.

Wciąż jednak wyniki zrealizowanych projektów nie dają pełnej nadziei na szybkie wykorzystanie technologii zgazowania węgla w gospodarce polskiej ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, choć według wielu ekspertów zajmujących się energetyką zgazowanie węgla i czyste technologie węglowe są ogromną szansą nie tylko dla polskiego górnictwa i przemysłu chemicznego, ale także dla całej polskiej gospodarki. Wytwarzanie paliw ze zgazowania węgla jest procesem znanym, ale ograniczenia ekonomiczne i środowiskowe istotnie zahamowały rozwój tego typu technologii w Europie.

Niemniej w 2017 r. list intencyjny dotyczący współpracy w przy rozwijaniu projektów dotyczących pozyskiwaniu gazu z węgla kamiennego podpisały Grupa Azoty oraz Tauron. Dwa lata wcześniej Grupa Azoty zawarła porozumienie z Akademią Górniczo Hutniczą w sprawie współpracy nad tworzeniem technologii zgazowania węgla pod ziemią.

Wyświetlono: 848

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej