Artykuły - Przemysł chemiczny

Zgazowanie węgla szansą polskiej chemii

26.10.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Zgazowanie węgla szansą polskiej chemii

Możliwa budowa w Polsce instalacji zgazowania węgla powinna mieć wielkie znaczenie dla branży chemicznej.

Po pierwsze oznaczałaby możliwość dywersyfikacji źródeł surowcowych, po drugie pozwoliłaby na produkcję metanolu i amoniaku, po trzecie stanowiłaby powrót do chemii węgla, po czwarte należałoby ją rozpatrywać pod kątem wzrostu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Mówiąc w skrócie – w grę wchodzi inwestycja, która jest w stanie nadać przemysłowi chemicznemu zupełnie nową jakość jakości.

Jeśli nie to łupki to gaz syntezowy

- Zgazowanie węgla jest technologią sprawdzoną i bezpieczną. Jest ona wykorzystywana w wielu państwach świata i nie rodzi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, jak również dla środowiska naturalnego. Współczesne instalacje osiągają najwyższe normy pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zgazowanie węgla jest jedną z preferowanych technologii mających zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój gospodarczy poprzez oparcie naszej energetyki i sektora chemicznego na rodzimych surowcach energetycznych. Jest też jednym z istotnych perspektywicznych kierunków wykorzystania wydobywanego w Polsce węgla. Rentowność każdej z inwestycji musi zostać przeanalizowana, jednakże na podstawie dotychczasowej wiedzy zebranej przez pracowników Ministerstwa Energii można wskazać w Polsce projekty, które w obecnych oraz przewidywanych uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych osiągają atrakcyjne z perspektywy podmiotów gospodarczych wyniki. Jednym z zadań Ministerstwa Energii jest prowadzenie wiarygodnej i stabilnej polityki wobec sektora wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Wszelkie inicjatywy pozwalające osiągnąć ten cel są zatem pozytywnie postrzegane przez ME, szczególnie w zakresie przyjaznego dla ludzi i środowiska wykorzystania węgla, pozwalającego jednocześnie na budowę rodzimej bazy przemysłowej. Dlatego też projekty z obszaru zgazowania węgla leżą w polu zainteresowania i są wspierane przez resort przeznaczony sektorowi energii. Projekt zgazowania węgla do karbochemii opracowywany przez Grupę Azoty może potencjalnie zostać objęty wsparciem finansowym ze środków publicznych – tłumaczy Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, dając jednocześnie zielone światło ze strony władz państwa na rozwój programu zgazowania węgla w Polsce.

- Jesteśmy po bardzo nieudanym projekcie łupkowym. Sukces w zgazowaniu węgla byłby zatem pewnego rodzaju psychoterapią – dodaje prof. Janusz Jurczak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Chemii Organicznej PAN.

I faktycznie prace idące w kierunku rozwoju projektu nabrały w ostatnim znacznego przyspieszenia, choć prawdą jest też, że swoje początki miały już znacznie wcześniej. Tylko Grupa Azoty nad projektem zgazowania węgla pracuje od ponad siedmiu lat.

W kwietniu tego roku wraz z Tauronem podpisała Grupa Azoty list intencyjny, będący kolejnym krokiem na drodze wdrażania w życie przedsięwzięcia. Warto w tym miejscu bliżej zastanowić się, co może dać polskiej branży chemicznej przywoływana inwestycja oraz na czym polega istota zgazowania węgla.

Czym jest zgazowanie węgla?

Każdy kraj ma własną, charakterystyczną dla siebie bazę energetyczną. W przypadku Rosji jest to np. ropa naftowa i gaz ziemny; w przypadku Norwegii - hydroenergia; w przypadku Stanów Zjednoczonych w coraz większym zakresie gaz łupkowy. W odniesieniu do naszego kraju w dalszym ciągu w grę wchodzi przede wszystkim węgiel i ta sytuacja nie zmieni się przez następne dziesięciolecia.

Patrząc zresztą na strukturę źródeł energii pierwotnej w państwach UE i w Polsce widać ogromne różnice. W UE głównym źródłem energii pierwotnej jest energia jądrowa (przypada na nią 29% ogólnej energii) i wyprzedza ona pod tym względem energię odnawialną (27%), paliwa stałe (19%), gaz ziemny (14%), ropę naftową (9%). W Polsce natomiast w strukturze źródeł energii pierwotnej dominują paliwa stałe (80%), przed energią odnawialną (13%), gazem ziemnym (5%) oraz ropą naftową (1%). Nasz kraj, przy wciąż większej produkcji węgla w porównaniu z jego zużyciem, zmuszony jest stale poszukiwać nowych sposobów jego wykorzystania, czego przykładem próba stawiania na węgiel, jako surowiec w energetyce (poprzez spalanie powietrzne, spalanie tlenowe oraz zgazowanie) oraz w chemii (poprzez zgazowanie).

Wyświetlono: 2556

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej