Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

ZCh Police: trzeci rok z rzędu na plusie

21.03.2013

Wchodzące w skład Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police osiągnęły w 2012 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 2,95 mld zł. Jest to wynik o 7,4% lepszy niż w roku wcześniejszym. Jednocześnie był to trzeci z rzędu rok, w którym Police zanotowały dodatnie wyniki finansowe.

Głównym przedmiotem działalności zachodniopomorskiej firmy jest produkcja nawozów i związków azotowych oraz produkcja barwników i pigmentów. Największą sprzedaż odnotowano w grupie nawozów wieloskładnikowych i mocznika (2,2 mld zł), co stanowiło 74,4% ogólnej wartości przychodów. Wyższe przychody osiągnięto dzięki wzrostowi cen oraz wzrostowi wolumenu sprzedaży amoniaku, AdBlue oraz mocznika. Sprzedaż krajowa Polic w 2012 r. była o 6% wyższa, a eksportowa o 10% wyższa niż w 2011 r. Udział eksportu w przychodach firmy pozostał na zbliżonym poziomie (40%).

Sprzedaż nawozów na rynek krajowy stanowiła 63% ich całkowitej sprzedaży. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi w nawozach były natomiast Niemcy, Wenezuela, Francja, Czechy, Wielka Brytania, Dania. Sprzedaż bieli tytanowej realizowana w kraju wyniosła 52% jej ogólnej sprzedaży. Poza Polską swoją biel tytanową Police lokowały we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii i Szwecji. W kraju sprzedano też 45% wszystkich chemikaliów. Reszta powędrowała do Niemiec, Czech, Holandii i Szwecji.

Miniony rok był dla firmy czasem inwestycji. Przeznaczyła na ten cel 165% więcej środków niż w 2011 r. Istotnym elementem strategii stały się prace badawcze i rozwojowe, które kosztowały 6,5 mln zł. Wśród inwestycji rozwojowych najważniejszymi zadaniami były: budowa układu filtracji i przystosowanie istniejącej instalacji dla potrzeb suchej separacji (koszt 10,9 mln zł), rozwój logistyki (koszt 38,8 mln zł) oraz instalacja neutralizacji siarczanu żelaza (14,1 mln zł).

- 2012 r. to także czas podsumowania synergii osiągniętych poprzez współpracę w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Do najbardziej widocznych korzyści płynących ze wspólnej polityki Zakładów Chemicznych Police i Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów należą bezpieczeństwo finansowe, mocna pozycja negocjacyjna oraz skuteczna rywalizacja na rynku chemii przemysłowej. W 2013 r. celem będzie umacnianie pozycji oraz kontynuacja rozpoczętych inwestycji i działań przygotowujących Grupę na ewentualne spowolnienie gospodarcze – tłumaczy Krzysztof Jałosiński, prezes Zakładów Chemicznych Police.

Wyświetlono: 1285

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej