Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Zamknięcie produkcji w Rumunii wpłynęło na wyniki Grupy CIECH

28.05.2020

Nie pandemia koronawirusa, ale zamknięcie zakładu produkcyjnego sody w Rumunii miało największy wpływ na wyniki finansowe Grupy CIECH w pierwszym kwartale 2020 r.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 854,4 mln zł w porównaniu do 953 mln zł w tym samym okresie minionego roku. Zysk netto sięgnął natomiast kwoty 39,4 mln zł, wobec 61,4 mln zł rok temu. Na wyniki wpłynęły koszty związane z zatrzymaniem zakładu w Rumunii, wyższe ceny węgla z nowego kontraktu na dostawy tego surowca, korekta związana z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń (ok. -8,8 mln zł), a także rezerwa na program motywacyjny dla menadżerów Grupy (-3,9 mln zł). EBITDA wyniosła 142,1 mln zł – rok temu 159,6 mln zł. Marże w podstawowych segmentach działalności wzrosły w ujęciu rocznym do poziomu 23,2% dla segmentu sodowego; 9,7% dla segmentu organicznego oraz 15,9% dla segmentu krzemianów i szkła. Wpływ pandemii COVID-19 w pierwszym kwartale widoczny był w mniejszych biznesach Grupy: produkcji pianek i krzemianów. Pozostałe biznesy w okresie styczeń-marzec funkcjonowały bez istotnych zakłóceń.

- W wymagającym otoczeniu rynkowym wyniki pierwszego kwartału są stabilne – operacyjnie wszystkie segmenty zanotowały wyższą marżę niż rok temu. W dużej mierze na wypracowany wynik wpłynęły kwestie niezwiązane z podstawową działalnością. W sytuacji trwającej pandemii zakłady w Polsce i Niemczech pracują bez zakłóceń. Aktywnie monitorujemy sytuację zarówno wśród dostawców, jak i swoich klientów. Od lutego przygotowywaliśmy naszą Grupę do możliwego spowolnienia gospodarczego i podejmowaliśmy inicjatywy mające na celu zwiększanie płynności oraz ograniczanie kosztów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i utrzymanie ciągłości produkcji – komentuje Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

W podstawowym segmencie sodowym, odpowiadającym za blisko 70% przychodów i ponad 80% EBITDA wypracowana marża okazała się wyższa niż przed rokiem i wyniosła 23% (wzrost o 2 p.p.). Fabryki w Polsce i w Niemczech pracowały bez zakłóceń, obsługując odbiorców z różnych branż przemysłu, głownie produkcji szkła, detergentów czy przemysłu chemicznego. Zarówno zakłady w Polsce, jak i w Niemczech, miały w pierwszym kwartale wysoką efektywność i znacząco ograniczyły przerwy w produkcji.

W obszarze soli trwały prace przy budowie nowej warzelni soli w Niemczech o mocy 450 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają analizy wpływu pandemii na harmonogram uruchomienia inwestycji, która może się opóźnić ze względu na sytuację podwykonawców, związaną ze skutkami pandemii. Działalność warzelni może docelowo zwiększyć wynik EBITDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie.

W obszarze organicznym biznes AGRO wypracował znaczące wzrosty w ujęciu rocznym, zarówno po stronie przychodów, jak i wyniku EBITDA. Był to rezultat m.in. zmiany polityki handlowej. Spółka CIECH Sarzyna zanotowała wzrost udziałów w rynku środków ochrony roślin w Polsce i herbicydów zbożowych, które wyniosły odpowiednio 4,3% i 5,6% (wobec 2,3% i 2,1% w ubiegłym roku). Pod koniec pierwszego kwartału wpływ pandemii uwidocznił się w biznesie Pianki, gdzie doszło do czasowego ograniczenia produkcji.

Wydzielenie biznesu Żywice od początku 2020 roku, jako oddzielnej spółki, umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie biznesami działającymi w Nowej Sarzynie (CIECH Sarzyna, CIECH Żywice). Biznes Żywice w pierwszym kwartale roku 2020 osiągnął znacznie lepszy wynik EBITDA w porównaniu do roku ubiegłego. Związane to było głównie z intensywną komercjalizacją bardziej marżowych produktów, rozszerzaniem współpracy z obecnymi i nowymi klientami oraz efektywniejszym zarządzaniem łańcuchem dostaw i produkcji.

Ograniczenie popytu u odbiorców krzemianów, będące efektem spadku zapotrzebowania branż na krzemionkę strącaną, sprawiło, że w zakładach CIECH Vitrosilicon produkcja została ograniczona, natomiast dobry początek roku pozwolił na wypracowanie stabilnych wyników w ujęciu rocznym w całym segmencie krzemiany i szkło.

- Na podstawie wstępnych danych gospodarczych z drugiego kwartału widzimy spowolnienie produkcji przemysłowej i aktywności gospodarczej, choć nadal ocena ich wpływu na biznes w kolejnych kwartałach jest trudna. Dostrzegamy spowolnienie aktywności gospodarczej w branżach naszych klientów, w tym także tych obsługiwanych przez segment sodowy. Dlatego kontynuujemy działania zwiększające dywersyfikację produktową i geograficzną, zwiększamy udział produktów specjalistycznych oraz aktywnie monitorujemy sytuację na rynkach w Polsce i Europie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Kładziemy także nacisk na dalsze ograniczanie kosztów – mówi Dawid Jakubowicz, prezes Grupy CIECH.

Wyświetlono: 303

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej