Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Załamanie zysku netto w Grupie Azoty

26.04.2019
Załamanie zysku netto w Grupie Azoty

Grupa Azoty ogłosiła swoje wyniki finansowe za 2018 r. Największa polska spółka chemiczna uznaje miniony rok za trudny. W wynikach ta trudność najbardziej odbiła się na wielkości zysku netto.

Grupa Azoty odnotowała w 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 9,998 mld zł, co jest wynikiem o 3,9% lepszym niż w roku 2018. Jednocześnie zysk netto wyniósł zaledwie 7,65 mln zł, podczas gdy w 2017 r. zysk netto sięgał 488,8 mln zł. Nastąpił zatem spadek tego parametru aż o 98,5%. Wynik EBITDA uplasował się na poziomie 764 mln zł, przy wyniku EBITDA blisko 1,19 mld zł w roku wcześniejszym. Potwierdził się zatem niekorzystny wpływ czynników kosztowych na osiągane przez Grupę Azoty wyniki.

Firma poinformowała przy tym, iż po słabym wynikowo drugim i trzecim kwartale, naznaczonym wpływem czynników pogodowych, nagromadzeniu w magazynach dużych zapasów oraz przede wszystkim niespotykanej skali  wzrostem cen kluczowych surowców (gaz, węgiel) i praw do emisji CO2, czwarty kwartał 2018 r. przyniósł wyhamowanie tendencji spadkowej i zbliżenie wyników do tych osiąganych w analogicznym okresie 2017 r.

Szczyt notowań cen gazu przypadał na wrzesień, w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy już wyłącznie tendencję malejącą. Analitycy rynkowi nie przewidują w krótkim terminie powrotu do tak wysokich cen gazu. Wpływ na to będzie miał fakt, że okres jesienno-zimowy minął, a oczekiwany jest wzrost podaży tego surowca na europejskim rynku, spowodowany zwiększeniem dostaw przez największych eksporterów, tj. Rosję i USA.

- Rok 2018 był wyjątkowym czasem. Zbiegło się w nim wiele zewnętrznych, niezależnych od Grupy Azoty niekorzystnych czynników wpływających na branżę chemiczną. Wymagającym warunkom prowadzenia biznesu chemicznego w 2018 r. towarzyszyła w Grupie Azoty konsekwentna realizacja celów strategii do 2020 r., która ma w przyszłości uodpornić Grupę na tak silny wpływ czynników zewnętrznych. W ubiegłym roku ukończono proces konsolidacji obszaru handlu, który pozwala po wielu latach wreszcie działać spółkom Grupy Azoty jak jednej firmie. Ta znacząca reorganizacja przyniesie wiele korzyści, pozwoli efektywnie zarządzać marketingiem produktów. Akwizycja Compo Expert – czołowej spółki światowego rynku nawozów specjalistycznych – wzmacnia pozycję Grupy Azoty na konkurencyjnym rynku, uzupełnia portfolio produktów i przenosi Grupę o wiele lat do przodu pod względem dostępu do wysokospecjalistycznej wiedzy. Realizowane w ubiegłym roku i pierwszym kwartale tego roku intensywne prace nad flagowym projektem polskiej chemii „Polimerami Police” sukcesywnie zbliżają nas do rozpoczęcia inwestycji, w efekcie której Grupa Azoty uzyska znaczącą dywersyfikację prowadzonego biznesu – powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Nie ukrywamy, że za nami trudny rok. Wzrost cen surowców uderzył w całą branżę chemiczną. Słabsze niż przewidywane na 2018 rok wyniki finansowe nie były w stanie podkopać solidnych fundamentów, na jakich opiera się Grupa. Udało się utrzymać w ryzach wskaźniki zadłużenia, bez naruszania kowenantów. Pomimo zewnętrznych perturbacji, Grupa Azoty konsekwentnie realizuje założenia strategiczne, aby i w przyszłości wychodzić z podobnych zawirowań obronną ręką. Z nieukrywaną satysfakcją dostrzegamy również rosnący optymizm inwestorów odzwierciedlony w zwyżkujących cenach akcji Grupy Azoty. Jeszcze w październiku nasze walory osiągały relatywnie niskie poziomy, by w krótkim okresie wzrosnąć o przeszło 100%. Widać wyraźnie, że nasza wcześniejsza ocena jedynie chwilowego spadku wartości akcji - oczywiste niedoszacowanie - z perspektywą solidnego wzrostu w długim okresie nie była bezpodstawna – dodał Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty.

Rok 2018 to również okres jednej z największych w historii Spółki akwizycji. Za niemal 1 mld zł Grupa przejęła spółkę Compo Expert, lidera rynku nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, którego sieć dystrybucji obejmuje Europę, Azję i Pacyfik, obie Ameryki i Afrykę Południową. Dzięki tej inwestycji Grupa Azoty jeszcze bardziej wzmocni swoją międzynarodową pozycję wśród liderów rozwiązań dla rynku agro.

Segment Nawozy, pomimo dywersyfikacji działalności, pozostał kluczowym segmentem biznesowym Grupy Azoty, a jego znaczenie po akwizycji Compo Expert jeszcze wzrośnie. Ta część biznesu, która generuje ok. połowy przychodów w Grupie Azoty borykała się w minionym roku z niekorzystnymi zewnętrznymi czynnikami, wśród których te najistotniejsze to wzrost cen surowców (głównie gazu i węgla) i praw do emisji CO2 oraz klęska suszy w uprawach rolnych. Wszystko to skutkowało wydatną redukcją marży EBITDA (z 9,6% w 2017 r. do 1,7% w 2018 r.) przy jednoczesnej obniżce przychodów o 2,5%.

Segment Chemia wygenerował największy wzrost przychodów (do poziomu 3,11 mld zł, tj. o 11,7% więcej r/r), ale i tutaj wzrost cen wszystkich podstawowych surowców (gaz, propylen, kwas tereftalowy, ilmenit, szlaka tytanowa) odegrał główną rolę w kierunku obniżki marży EBITDA o 3,4 p.p. do poziomu 9,1%. W strukturze przychodów dominowała sprzedaż pochodnych mocznika (dla celów technicznych oraz AdBlue), na której obrót sięgnął 795 mln zł (wzrost o 13,1% r/r), w dalszej kolejności znaczące przychody przynosiła sprzedaż alkoholi OXO (655 mln zł, wzrost o 17,6%), melaminy (511 mln zł, wzrost o 7,2%) oraz bieli tytanowej (372 mln zł, wzrost o 0,5%). Największy wzrost przychodów odnotowano dla siarki (247 mln zł, wzrost o 35,9%), w wyniku wzrostu średniej ceny o 52,6% i to pomimo wyraźnego (o 10,9%) spadku wolumenu sprzedaży.

Segment Tworzyw odnotował z jednej strony wzrost przychodów (do poziomu 1,56 mld zł, tj. o 10%), z drugiej – w podobnej skali jak w segmencie Chemia – obniżenie marży EBITDA (o 3,3 p.p.). Średnioroczne ceny podstawowych surowców do produkcji poliamidów (fenolu i benzenu) w ujęciu rok do roku były niższe. Cena podstawowego produktu (poliamid naturalny) uległa obniżeniu w wyniku konieczności zdobycia nowych odbiorców (na korzystniejszych z ich perspektywy warunkach) na dodatkowe wolumeny wyprodukowane w uruchomionej pod koniec 2017 r. Wytwórni Poliamidów II. Rynkowi tworzyw towarzyszyła niepewność co do wielkości popytu zgłaszanego przez spowalniającą branżę motoryzacyjną (ponad 40% poliamidu trafia na ten rynek), a związaną z wprowadzeniem nowych przepisów środowiskowych.

Wyświetlono: 764

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej