Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Zaczęła działać Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

24.06.2019

Powołano Koalicję ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, której celem jest 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce do 2023 r.

Koalicja została powołana przez następujące podmioty: BASF Polska, Carrefour Polska, Control Union Poland, Ferrero Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Jeronimo Martins Polska, Lotte Wedel, Mondelez Polska, Nepcon, Nestlè Polska, Unilever Polska, WWF Polska.

Jak zauważyli sygnatariusze porozumienia, nasz kraj jest dużym konsumentem oleju palmowego w Unii Europejskiej. Głównym celem, powołanej w czerwcu, Koalicji jest osiągnięcie poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego wykorzystywanego w kraju najpóźniej do 2023 r. Badania pokazują, że bojkot oleju palmowego i szukanie zamienników nie mają bowiem uzasadnienia.

Z raportu firmy Frost & Sullivan, przygotowanego na zlecenie Fundacji WWF Polska, wynika, że średnia roczna konsumpcja oleju palmowego w Polsce w przeliczeniu na jednostkę̨ PKB to 711 kg. Średnia w UE wynosi 381 kg. Od 2004 roku import oleju palmowego do Polski wzrósł o 150%. Zastąpienie oleju palmowego rodzimymi olejami, tj. rzepakowym czy słonecznikowym oznaczałoby mniejsze szkody dla różnorodności biologicznej na świecie, ale przy obecnym popycie na produkty zawierające oleje roślinne nie ma wystarczającej powierzchni do ich uprawiania. Potrzebowalibyśmy cztery razy więcej terenów pod uprawy. Co więcej, całkowite zastąpienie oleju palmowego w Polsce innym olejem roślinnym wiązałoby się̨ ze zwiększonymi emisjami dwutlenku węgla.

- Bojkot jednego rodzaju oleju nie ma sensu, bo spowodowałoby to przeniesienie problemu w inną część świata. Działania rządów i organizacji pozarządowych powinny się skupić na zmniejszaniu konsumpcji wszystkich olejów, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, a także na nakładaniu na producentów obowiązku korzystania z oleju z certyfikowanych źródeł – mówi Ewa Chodkiewicz z WWF Polska.

Koalicja chce doprowadzić do zaprzestania wylesiania i dalszej degradacji środowiska, do której doprowadza ekstensywne rolnictwo. Plantacje, którym przyznaje się certyfikat RSPO nie doprowadzają do wylesiania, a co za tym idzie do utraty siedlisk dzikich zwierząt. Jednocześnie gwarantują godne warunki pracy dla lokalnych społeczności.

Kluczowe w realizacji celów ma być szerokie spektrum oddziaływania Koalicji poprzez włączenie różnych grup interesariuszy, w tym przedstawicieli świata nauki, organizacji branżowych, jednostek certyfikujących, organizacji pozarządowych oraz rządu.

W Radzie Naukowej Koalicji zasiedli prof. Krzysztof Krygier, były kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności w SGGW, Małgorzata Roge-Wiśniewska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Tomasz Bocheński, analityk z placówki badawczej Frost & Sullivan.

Wyświetlono: 1182

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej