Artykuły - Przemysł chemiczny

Zaawansowana energetyka wsparciem dla przemysłu chemicznego

19.10.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Zaawansowana energetyka wsparciem dla przemysłu chemicznego

Istnieje szereg synergii między przemysłem energetycznym a branżą chemiczną. Im sprawniejsza energetyka, tym więcej korzyści z tego tytułu odnosić będzie polska chemia.

Zapoczątkowane i realizowane przez państwo zmiany w obszarze energetyki mają w niedługiej perspektywie, w pośredni przynajmniej sposób, poprawiać warunki, w których funkcjonuje krajowy przemysł chemiczny.

Powiązania przemysłu energetycznego z branżą chemiczną stanowią ważną część opublikowanego w maju bieżącego roku przez Ministerstwo Energii dokumentu pod nazwą „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych”. Chodzi o opracowanie definiujące szerokie ramy działalności innowacyjnej dla sektora i jego instytucji wspomagających. Pozwala ono skierować wydatki publiczne na najbardziej atrakcyjne, a jednocześnie palące wyzwania. Wskazuje również przedsiębiorstwom energetycznym obszary poszukiwania potencjalnych korzyści.

W oparciu o przedstawione w KRIE rozwiązania Ministerstwo Energii chce wzmocnić konkurencyjność krajowej energetyki. To konieczność m.in. w obliczu zachodzących w skali globalnej głębokich przeobrażeń na rynkach surowcowych, w których to kombinacja rozmaitych zdarzeń o charakterze geopolitycznym i technologicznym powoduje rosnące wahania cen ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. To z kolei tworzy coraz mniej sprzyjającą przestrzeń, w której funkcjonuje przemysł chemiczny. Poprawa obecnego stanu rzeczy ma być osiągnięta m.in. poprzez wykorzystanie innowacji dla rozwoju przemysłowego, ale także poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców oraz synergię w działaniu przedsiębiorstw, instytucji publicznych i nauki. Celem, który został postawiony krajowej energetyce, ma być pobudzenie innowacji i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora energetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.

W „Kierunkach Rozwoju Innowacji Energetycznych” wiele miejsca poświęcono wpływowi innowacji energetycznych na rozwój przemysłu chemicznego. Zaznaczono, że inwestycje w sektorze energii, w szczególności te o charakterze innowacyjnym, mogą stanowić dźwignię rozwoju dla branży chemicznej i powinny być analizowane przez pryzmat maksymalizacji korzyści dla sektora chemicznego. Jest tak, gdyż między energetyką a sektorami powiązanymi, np. chemią występują naturalne synergie, których wykorzystanie jest w stanie dostarczyć liczne korzyści firmom chemicznym.

Potrzebne usprawnianie technologii węglowych

Ministerstwo Energii zauważa, iż pakiet energetyczno-klimatyczny nakłada na systemy energetyczne państw członkowskich UE wyzwania wymuszające zakrojone na szeroką skalę działania w zakresie innowacji technologicznej, regulacyjnej i biznesowej. W polskich warunkach utrzymanie strategicznego znaczenia węgla kamiennego i brunatnego w bilansie surowcowym i energetycznym, przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczeń powstających przy spalaniu węgla oraz emisji dwutlenku węgla, wymaga nowych wysokoefektywnych, elastycznych i niskoemisyjnych technologii węglowych, ale także innowacyjnych modeli biznesowych oraz regulacyjnych. Trzeba przy tym rozważać dostosowanie rodzimego potencjału produkcji energii elektrycznej do spalania wielopaliwowego, wykorzystującego m.in. biomasę i odpady.

Wyświetlono: 1147

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej