Wiadomości

ZA Puławy: Nowy partner projektu energetycznego

05.07.2011

31 maja br. została podpisana pomiędzy Zakładami Azotowym "Puławy" SA i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym oraz pomiędzy Puławami, a PGE GiEK i Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. umowa trójstronna o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni, na mocy których na PGE GiEK zostały przeniesione wszelkie prawa i obowiązki Vattenfall wynikające z umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym zawartej pomiędzy Puławami a Vattenfall 23 kwietnia 2010 roku.

Zawarcie umów nastąpiło w związku z otrzymaniem przez Puławy 20 października 2010 roku od Vattenfall pisma informującego, że ze względu na przyjęcie przez Grupę Vattenfall nowej strategii zakładającej koncentrację rozwoju Grupy na rynkach szwedzkim, niemieckim i holenderskim oraz uaktualnienie portfela inwestycyjnego w kierunku energetyki odnawialnej Vattenfall jest zmuszony zweryfikować plany inwestycyjne na rynku, w tym dotyczące budowy wspólnie z Puławami elektrowni systemowej.
Na podstawie umów zawartych pod koniec maja br. PGE GiEK wstępuje w prawa i obowiązki Vattenfall przy budowie i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni. Ponadto umowa pomiędzy Puławami a PGE GiEK doprecyzowuje warunki inwestycji. Zamiarem stron jest budowa i eksploatacja elektrowni lub elektrociepłowni o mocy ok. 840 MW z możliwością jej dalszej rozbudowy.
Przedsięwzięcie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, będzie realizowane w ramach spółki celowej – Melamina III Sp. z o.o. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, analogicznych, jak w umowie o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym zawartej pomiędzy Puławami a Vattenfall 23 kwietnia 2010 roku. Strony przewidują, że spełnienie tych warunków powinno nastąpić do 30 czerwca 2012 roku.

Wyświetlono: 1149

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej