Wiadomości

ZA Puławy: Nakłady na inwestycje wzrosły o 120%

02.09.2010

Nakłady poniesione w roku obrotowym 2009/2010 na inwestycje wyniosły w ZA Puławy 352 635 tys. zł i były wyższe od nakładów z roku poprzedniego o 120%. W roku obrotowym 2009/2010 zakończono realizację i przekazano do używania 45 zadań.

- Pomimo niesprzyjających warunków – w tym wyjątkowo ciężkiej zimy – udało się nam zrealizować, zgodnie z obietnicami, bardzo bogaty program zadań – podkreśla Marian Rybak – wiceprezes Zakładów Azotowych „Puławy” SA. - To daje powód do dużej satysfakcji, ale przede wszystkim wzmacnia Spółkę na przyszłość, bo te inwestycje zaprocentują zwiększeniem naszych mocy produkcyjnych i lepszą ekonomiką posiadanych instalacji.
Zrealizowane zadania dotyczą wymiany i modernizacji urządzeń decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów i pewności ruchu instalacji produkcyjnych i serwisowych, jak również ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i obsługi klienta.
Uzyskane lub spodziewane efekty z ważniejszych zadań realizowanych w roku obrotowym 2009/2010:
Podwyższenie mocy produkcyjnych
• Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia - amoniak - mocznik – intensyfikacja produkcji amoniaku i mocznika.
• Modernizacja stacji sprzęgłowej – podwyższenie mocy produkcyjnych stacji sprzęgłowej.
Poprawa efektywności instalacji
• Intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu, modernizacja instalacji kwasu siarkowego i oleum - intensyfikacja produkcji kaprolaktamu.
• Modernizacja sprężarek gazu syntezowego – poprawa jakości amoniaku.
• Wymiana wnętrz reaktorów amoniaku – poprawa jakości amoniaku i efektywności energetycznej.
• Modernizacja układu chłodzenia w pętli syntezy amoniaku – poprawa bezpieczeństwa procesowego i technicznego wyposażenia produkcji.
• Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – poprawa jakości i efektywności produkcji amoniaku.
• Modernizacja instalacji demineralizacji wody – wprowadzenie nowych technologii i poprawa efektywności produkcji wody zdemineralizowanej.
• Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej na instalacjach produkcyjnych amoniaku – poprawa efektywności produkcji amoniaku.
• Modernizacja pakowni saletry amonowej – pełna automatyzacja procesu pakowania saletry amonowej oraz spełnienie oczekiwań rynku w zakresie standardów opakowań.
Inwestycje odtworzeniowe
• Odbudowa kotła parowego nr 2 – zwiększenie pewności ruchowej instalacji.
Ochrona środowiska
• Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego – obniżenie emisji podtlenku azotu.
• Budowa instalacji odsiarczania spalin – obniżenie emisji tlenków siarki.
W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała/wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach 31 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 257,7 mln zł. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach 4 projektów o łącznej wartości 205,1 mln zł.
Walne Zgromadzenie podjęło m.in. decyzję o realizacji dwóch nawozowych zadań inwestycyjnych:
• Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu
• Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu.
- W ramach pierwszego zadania planujemy wybudowanie instalacji produkcyjnej nawozów stałych PULGRAN S i kompleksu logistyczno-dystrybucyjnego – tłumaczy Zenon Pokojski, członek Zarządu odpowiedzialny m.in. za strategię i rozwój Zakładów Azotowych „Puławy” SA. - Zadanie drugie zawiera realizację instalacji produkcyjnej nawozów płynnych PULASKA oraz zbiorników do produkcji i magazynowania nawozów płynnych. Realizacja tych zadań umożliwi Spółce uruchomienie sprzedaży nowych produktów oraz osiągnięcie dodatkowych przychodów.

Wyświetlono: 2021

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej