Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

ZA Puławy: lepiej w nawozach, gorzej w chemii

09.05.2013

W okresie od stycznia do marca 2013 r. Zakłady Azotowe Puławy odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży produktów nawozowych, ale przychody ze sprzedaży produktów chemicznych uległy obniżeniu.

Zakłady Azotowe Puławy w okresie styczeń – marzec 2013 r. odnotowały znaczący wzrost produkcji melaminy (16,6%) i nadtlenku wodoru (9,8%). Wzrosła również produkcja AdBlue (6,2%) i kaprolaktamu (2,3%). Niższa była za to produkcja amoniaku (2,2%) i nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty składnik azotu (5%).

W strukturze przychodów Grupy Kapitałowej największy udział miały przychody segmentu Agro (64%), przychody segmentu Chemia wyniosły zaś 30,5%. O 18,4% wzrosły przychody eksportowe w porównaniu z podobnym kwartałem wcześniejszego roku, a przychody ze sprzedaży krajowej spadły o 10,3%. W strukturze całej sprzedaży 60% odpowiadało przychodom krajowym, a 40% pochodziło z eksportu.

Spółka zwraca uwagę, że na rynku międzynarodowym ceny saletry amonowej i roztworu saletrzano-mocznikowego wykazały w pierwszych trzech miesiącach 2013 r. tendencję wzrostową, zaś ceny mocznika i siarczanu amonowego cechowały się minimalnymi odchyleniami od poziomu odnotowanego w poprzednim kwartale.

W segmencie Chemia początek kwartału przyniósł podwyżkę ceny kontraktowej melaminy na rynku europejskim o ponad 10% w relacji do poprzedniego kwartału. Wzrosły też ceny kaprolaktamu na rynku azjatyckim i europejskim, a na rynku amerykańskim ulegały one wahaniom. Zauważalny był zmniejszony popyt na kaprolaktam w Azji, co wynikało z oczekiwań na spadki cen benzenu. Cały czas spodziewany jest też szybki wzrost nowych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu w Azji.

W omawianym okresie stabilny był europejski rynek nadtlenku wodoru, a jego ceny wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału. Sprzedaż melaminy, nadtlenku wodoru i AdBlue była w przypadku puławskiej spółki wyższa niż przed rokiem. Niższa o prawie 10% była natomiast sprzedaż kaprolaktamu.

Łącznie za trzeci kwartał swojego roku obrotowego 20012/2013 (firma posiada rok przesunięty) ZAP mógł pochwalić się zyskiem netto w wysokości 163,3 mln zł. Był on o prawie 30 mln wyższy od prognoz analityków. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 1,1 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 190 mln zł i był o ponad 30 mln zł wyższy od prognoz analityków. Narastająco za trzy kwartały roku obrotowego przychody ze sprzedaży wynoszą 2,95 mld zł, zysk operacyjny przekroczył 318,5 mln zł. Na poziomie przychodów wyniki trzech kwartałów są nieznacznie lepsze niż w roku poprzednim. Poziom zysków jest jednak o ponad 40% niższy.

Wyświetlono: 1440

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej