Wiadomości

Za Puławy: Inwestycje za ponad 1 mld zł w trzy lata

29.08.2011

Zrealizowane inwestycje, zwiększające potencjał produkcyjny Puław i poprawiające efektywność pracy instalacji są jednym z głównych czynników mających istotny wpływ na zbudowanie wyniku finansowego spółki w minionym roku obrotowym.

Ogółem wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w roku 2010/2011 na kwotę ponad 306,5 mln zł. Puławy utrzymują obrany kurs inwestycyjny i zamierzają w nowym roku obrotowym zwiększyć i tak wysokie nakłady inwestycyjne.
Rok obrotowy 2010/2011 był drugim z rzędu rokiem, w którym wydatki inwestycyjne przekroczyły poziom 300 mln zł. Plan na rok 2011/2012 przekracza wartość 383 mln zł. Jego realizacja oznaczać będzie, że w ciągu trzech lat Puławy zainwestują ponad 1 mld zł.
Spółka przez cały rok realizowała swój szeroko zakrojony program inwestycyjny. Zakończone zostały cztery projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Nakłady poniesione w IV kwartale wyniosły 71,8 mln zł. Główne projekty inwestycyjne realizowane przez Zakłady Azotowe Puławy SA w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku to:

  • instalacja odsiarczania spalin
  • nowy stokaż amoniaku
  • instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu.

Wartość tych zadań to ponad 450 mln zł. Zostaną one zakończone w roku obrotowym 2012/2013. W realizacji jest również budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu z budżetem 69,5 mln zł i terminem realizacji w I półroczu 2013 r.
Obecnie Puławy realizują siedem dużych projektów inwestycyjnych, których łączny budżet wynosi blisko 619 mln zł.

Wyświetlono: 1705

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej