Artykuły - Przemysł chemiczny

Z Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego płynie fala innowacji

06.02.2019
Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Z Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego płynie fala innowacji

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprezentował, podczas konferencji TECH Show – innowacje dla biznesu (29 stycznia br.), wyniki prac realizowanych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników ich działalności. Projekt prowadzony był w ramach konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz spółki celowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Plantinova, a finansowanie dla niego w wysokości 3,75 mln zł zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie sfinalizowano 27 działań, z których wiele odnosiło się do branży chemicznej lub branż pokrewnych.

Przykładem takiej nowości są granulaty polimerowe z dodatkiem nanocząsteczek srebra do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do utrzymania czystości. Autorami innowacji są Rafał Kukawka oraz dr hab. Marcin Śmiglak (kierownik Zespołu Syntez Materiałowych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego). Ich praca skoncentrowana była na uzyskaniu materiałów polimerowych z polietylenu i polipropylenu o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Taka baza polimerowa może służyć jako dodatek do tworzenia plastikowych elementów zawierających w swojej strukturze 100-200 ppm nanosrebra. Jej użyciem są zainteresowani producenci wyrobów z tworzyw sztucznych. Uzyskiwana wysoka bakteriobójczość jest szczególnie ceniona w wyrobach przeznaczonych do utrzymania czystości, gdyż są one narażone na długotrwały kontakt z wilgocią, co sprzyja rozwijaniu się na ich powierzchni bakterii i grzybów.

Ci sami badacze wraz z Patrycją Czerwoniec prowadzili także prace nad uzyskaniem innowacyjnego stymulatora rozwoju roślin działającego poprzez pobudzenie odporności na infekcje wywoływane przez patogeny roślin. Technologia może być hitem w przemyśle ochrony roślin. Jak tłumaczą twórcy odkrycia, w celu ograniczenia zużycia pestycydów Unia Europejska ustanowiła w 2009 r. dyrektywę określającą nowe kierunki rozwoju ochrony roślin. Polityka ta zmusza producentów środków ochrony roślin do prowadzenia badań nad bezpiecznymi dla środowiska rozwiązaniami. Jednym z nich jest zjawisko systemicznej odporności nabytej, czyli mechanizmu obronnego roślin aktywowanego w przypadku ataku wirusów, bakterii i grzybów. Ten wyrafinowany system odpornościowy rośliny może być również pobudzany przez niektóre bezpieczne, naturalne i syntetyczne związki chemiczne. Ich uzyskaniu służyły właśnie prowadzone prace.

Przykładem takich związków są analogi strukturalne kwasu salicylowego, m.in. pochodne benzotiadiazolu. W Poznaniu udowodniono, że otrzymane cząsteczki chemiczne są najskuteczniejszymi ze znanych induktorów odporności systemicznej u roślin, efektywnie stymulującym odporność przeciwko szerokiemu spektrum patogenów, takich jak wirusy, bakterie i grzyby jednocześnie, co jest niespotykane wśród aktualnie komercyjnie dostępnych preparatów. Powstała technologia oparta na odkrytych induktorach pozwala na zastosowanie preparatu poprzez oprysk lub podlewanie w dawkach do 250 razy niższych niż w przypadku konwencjonalnych środków ochrony roślin.

Wraz z dr Adrianem Zającem oraz we współpracy z PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław) dr hab. Marcin Śmiglak wytworzył i zoptymalizował komponenty fotoniczne za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych. Osiągnięcie z dziedziny fotoniki zakłada użycie cienkich warstw specyficznych cieczy jonowych, funkcjonalizowanych grupami polimeryzowanymi, jako materiałów wyjściowych w procesie polimeryzacji z użyciem skupionej wysokoenergetycznej wiązki elektronów w warunkach wysokiej próżni. Dzięki zastosowaniu tego podejścia możliwe było wytworzenie elementów fotonicznych, z rozdzielczością rzędu namometrów, takich jak falowody, rezonatory i siatki dyfrakcyjne o precyzyjnie zdefiniowanej topografii. Rozwiązanie może przyczynić się do osiągnięcia jeszcze większej miniaturyzacji w elektronice.

Wyświetlono: 763

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej