Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Wzrost zużycia nawozów mineralnych na polskim rynku

06.02.2018

W ostatnim sezonie gospodarczym wzrosło w Polsce zużycie nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych i potasowych) oraz zgodnie z przewidywaniami (jednego roku następuje wysoki wzrost, drugiego wysoki spadek) zmniejszyło się zużycie nawozów wapniowych.

Dane o polskim rynku nawozowym prezentuje GUS. Z najnowszego opracowania dowiadujemy się, że ogólne zużycie nawozów mineralnych wyniosło w naszym kraju 2,051 mln ton, co oznacza wzrost o 7,8% względem wcześniejszego sezonu gospodarczego. Na ten wynik składa się wykorzystanie nawozów azotowych w ilościach 1,151 mln ton (+9,9%); nawozów fosforowych - 343,9 tys. ton (+4,9%) oraz nawozów potasowych - 556,5 tys. ton (+5,2%). Jednocześnie zużycie nawozów wapniowych sięgnęło 774,9 tys. i było o 22% niższe niż sezon wcześniej.

Największe zużycie nawozów mineralnych występowało w ujęciu regionalnym w województwach wielkopolskim (14,1% ogólnego wykorzystania), lubelskim (11,7%) i mazowieckim (11,1%). Najmniejsze zaś w województwach lubuskim (1,9%), śląskim (2,2%) i podkarpackim (2,3%). Jeśli chodzi natomiast o zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na hektar użytków rolnych, to dominuje województwo kujawsko – pomorskie (201 kg/ha), opolskie (190 kg/ha) i dolnośląskie (174 kg/ha). Najmniejsze jednostkowe zużycie nawozów miało miejsce z kolei w województwie podkarpackim (83 kg/ha), małopolskim (94 kg/ha) i lubuskim (103 kg/ha).

GUS przedstawił też statystykę odnoszącą się do dostaw i sprzedaż nawozów mineralnych i wapniowych na rynek krajowy przez producentów i importerów. Przedstawia się ona następująco: nawozów ogółem dostarczono w ilości 2,493 mln ton (bez zmian względem wcześniejszego okresu porównawczego). W przypadku nawozów azotowych było to 1,551 mln ton (-3,7%), nawozów fosforowych - 352,5 tys. ton (+6,6%), zaś nawozów potasowych - 589,7 tys. ton (+7,4%). Dla nawozów wapniowych ta statystyka to 1,229 mln ton (-11,2%).

Produkcja krajowa odpowiadała za 66,6% podaży wszystkich nawozów mineralnych na polskim rynku, a import za 33%. W odniesieniu do nawozów azotowych produkcja krajowa stanowiła 78% podaży; w odniesieniu do nawozów fosforowych było to 73%, natomiast w odniesieniu do nawozów potasowych – 36%.

Tagi


nawozy
Wyświetlono: 2269

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej