Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Wzrost produkcji w polskim przemyśle chemicznym w 2019 r.

30.01.2020
Wzrost produkcji w polskim przemyśle chemicznym w 2019 r.

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w 2019 r. Ogólny poziom wytwórczości był wyższy niż w roku wcześniejszym. Szczególnie mocno podskoczyła produkcja tworzyw sztucznych.

Dane opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – grudzień 2019 r. spośród 27 analizowanych kategorii wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym wyższa była w 19 kategoriach, zaś w ośmiu nastąpił spadek. Zauważyć dało się efekt inwestycji, jaką było uruchomienie przez PKN Orlen instalacji metatezy do produkcji propylenu.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w ubiegłym  roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Siarka – 520 tys. ton (-15,7% względem okresu styczeń – grudzień 2018 r.)

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 1,651 mln ton (+1,1% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO– 231 tys. ton (+0,2% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 66,5 tys. ton (+13,7% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 346 tys. ton (+1,2% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Etylen – 475 tys. ton (+1,5% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Propylen – 442 tys. ton (+41,8% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Butadien-1,3 – 62,732 tys. ton (+15,3% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Toluen – 12,138 tys. ton (-6,7% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Fenol – 44,73 tys. ton (+4,4% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Kwas octowy – 5,96 tys. ton (-39% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 167 tys. ton (+0,2% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 2,33 mln ton (+1,2% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Amoniak bezwodny – 2,45 mln ton (-3,3% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 104 tys. ton (-1% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Nawozy azotowe – 2,002 mln ton (-0,6% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Nawozy fosforowe – 459 tys. ton (+4,8% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Nawozy potasowe – 414 tys. ton (-1,1% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 3,491 mln ton (+9,3% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Polietylen – 360 tys. ton (+4,7% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Polimery styrenu – 174 tys. ton (+18,6% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Polistyren do spieniania – 110 tys. ton (+23,2% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Polichlorek winylu – 237 tys. ton (-6,7% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Polipropylen – 344 tys. ton (+26,9% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 281 tys. ton (+8,3% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Pestycydy – 57,67 tys. ton (+4,3% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.)

•    Farby, lakiery – 1,153 mln ton (+1,9% względem okresu styczeń - grudzień 2018 r.).

Wyświetlono: 448

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej