Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Wzrost cen nawozów i spadek cen bieli tytanowej zdeterminowały wyniki Grupy Azoty Police

16.09.2019

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wypracowała w pierwszym półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 1,302 mld zł, co oznacza wzrost o 4,6% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 52,98 mln zł wobec straty rok wcześniej. 82% wartości przychodów przypadło na segment biznesowy Nawozy, dalsze 16% na segment Pigmenty.

Poziom przychodów Grupy Azoty Police w Segmencie Nawozy zwiększył się o blisko 7% w relacji do porównywalnego okresu roku poprzedniego. O tak znaczącej poprawie przesądził głównie wzrost cen sprzedaży nawozów. Skala wpływu wzrostu cen sprzedaży wyrobów nawozowych na osiągnięte wyniki była wyższa od skutków obserwowanego jednocześnie wzrostu cen zakupu surowców strategicznych (z wyjątkiem obniżki cen gazu).

W pierwszym półroczu 2019 roku istotnie zwiększył się wolumen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych (+9%), natomiast niższe były ilości sprzedaży produktów azotowych. Możliwość uzyskania wyższych wyników w zakresie nawozów azotowych ograniczyła wykryta podczas postoju remontowego awaria kotłów na instalacji amoniaku, skutkująca czasowym wyłączeniem instalacji produkcji amoniaku oraz mocznika. Ceny gazu ziemnego, który stanowił około 20% kosztów zużycia materiałów, spadły o 9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie wzrosły ceny zużycia pozostałych surowców strategicznych.

Z kolei w Segmencie Pigmenty 61% przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej wygenerowano na rynkach zagranicznych. Niemniej zanotowano spadek przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej o 10% w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 roku, na co wpływ miał głównie spadek średnich cen sprzedaży bieli tytanowej. Klienci Grupy Azoty Police redukowali zapasy bieli tytanowej, a na rynek, po niemal dwóch latach nieobecności, powróciła sezonowość. W drugim kwartale 2019 r. odnotowano sezonowy wzrost popytu, który ustabilizował sytuację na rynku pigmentów.

Bieżący rok na rynku bieli tytanowej cechuje wzrost cen surowców do produkcji bieli, choć wpływ tego elementu jest póki co zdecydowanie niższy niż w przypadku spadku cen sprzedaży. Wolumen sprzedaży bieli tytanowej w pierwszym półroczu 2019 roku był wyższy od uzyskanego w tym samym okresie rok wcześniej o 622 ton (3,3%), co jeszcze dobitniej pokazuje znaczenie spadku cen.

Wyświetlono: 716

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej