Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Wyniki petrochemii w PKN Orlen nieco słabsze niż przed rokiem

30.10.2018

Petrochemiczny segment Downstream koncernu PKN Orlen wygenerował po trzech kwartałach 2018 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 4,85 mld zł. Rok temu o tej samej porze było to 7,08 mld zł. Zysk netto całego koncernu osiągnął wartość 4,88 mld zł. Przed rokiem po trzech kwartałach było to 5,52 mld zł.

Jednocześnie z danych przedstawionych przez płocki koncern dowiadujemy się, że segment Downstream w trzecim kwartale bieżącego roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,8 mld zł. Rezultat ten został osiągnięty przy ujemnym wpływie makro oraz niższych wolumenach sprzedaży. Pogorszenie otoczenia makro nastąpiło głównie w efekcie wyższych kosztów zużyć własnych na skutek wzrostu notowań ropy naftowej oraz pogorszenia marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych, produktach petrochemicznych, nawozach i polichlorku winylu, w części tylko kompensowanych wyższymi marżami na produktach paliwowych. Natomiast spadek wolumenów sprzedaży to efekt głównie cyklicznego postoju instalacji Steam Cracker w czeskim Unipetrolu.

W samym tylko trzecim kwartale roku nastąpił wzrost przychodów segmentu Downstream o 23% względem trzeciego kwartału 2017 r., głównie w efekcie wzrostu notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych podążających za wzrostem cen ropy.

W trzecim kwartale roku PKN Orlen zanotował niższą sprzedaż olefin o 4%, poliolefin o 10%, nawozów o 16%, tworzywa PCW o 6% i PTA o 24%. Kwartał przebiegał także pod znakiem niższego wykorzystania mocy wytwórczych o 4 punkty procentowe, w tym w Płocku o 3 p.p. w efekcie postojów instalacji Reformingu VI i Olefin; w Unipetrolu o 5 p.p. w efekcie zatrzymania instalacji DRW w Litvinovie oraz cyklicznego postoju instalacji Steam Cracker; a w Orlen Lietuva o 4 p.p. w efekcie prowadzonych testów maksymalnego dociążenia instalacji produkcyjnych.

Nastąpił ponadto spadem marży downstream w porównaniu ze średnią za 2017 r. Było to konsekwencją spadku marż zarówno na produktach rafineryjnych, jak i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy. Czynnikiem ograniczającym spadek marży downstream jest wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych w efekcie globalnego wzrostu gospodarczego.

Wyświetlono: 496

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej