Artykuły - Przemysł chemiczny

Wymagający rynek alkoholi OXO

26.04.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Wymagający rynek alkoholi OXO

Łańcuch produktowy, w którym znajdują się alkohole OXO jest bardzo długi. Wpływ na branżę mają ceny ropy, jak i koniunktura w budownictwie. Jednocześnie jest to biznes zarezerwowany dla największych firm chemicznych.

Rynek OXO z polskiej perspektywy

W listopadzie ubiegłego roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zorganizowała w Sopocie wydarzenie pod nazwą „The OXO Conference”. Miało ono na celu podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku alkoholi OXO. Zainteresowanie firmy tą tematyką nie dziwi, bo jest ona jedynym producentem alkoholi OXO w Polsce i czołowym w Europie, dysponując jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji tego typu w regionie. Kędzierzyńska wytwórnia funkcjonuje od 1986 r. i składa się z trzech wydziałów produkcyjnych stanowiących jeden ciąg: Wydziału Gazu Syntezowego, Wydziału Aldehydów oraz Wydziału Alkoholi. Na Wydziale Gazu Syntezowego, w procesie półspalania niskociśnieniowego gazu ziemnego, powstaje mieszanina tlenku węgla i wodoru, będąca surowcem dla syntezy OXO. Na Wydziale Aldehydów, w procesie technologicznym wykorzystującym katalizator rodowy, w reakcji hydroformylowania, z propylenu oraz gazu syntezowego otrzymuje się aldehydy masłowe. Natomiast na Wydziale Alkoholi, w wyniku aldolizacji, a następnie uwodornienia, powstaje główny produkt wytwórni OXO, czyli 2-etyloheksanol oraz n-butanol i izobutanol.

Nominalne moce wytwórcze Grupy Azoty ZAK wynoszą 225 tys. ton rocznie, co stawia spółkę na piątym miejscu wśród producentów tychże alkoholi w Europie, a jej udział w rynku szacowany jest na poziomie 12%. Instalacja OXO kędzierzyńskiej firmy jest zintegrowana z wytwórnią plastyfikatorów. Spółka jest największym europejskim producentem nieftalanowego plastyfikatora DEHT/DOTP i zamierza umacniać swoją czołową pozycję poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej w drugiej połowie 2018 r. o 15 tys. ton/rok (do 65 tys. ton/ rok). Do produkcji plastyfikatora wykorzystuje się 2-EH.

Jak wyjaśniano podczas „The OXO Conference”, Grupa Azoty dąży także do zabezpieczenia dostępu do własnej bazy surowcowej oraz wydłużania łańcucha wartości w kierunku produktów specjalistycznych, a także poprawy efektywności działania. W tym zakresie prowadzone są projekty inwestycyjne na poziomie korporacyjnym (Projekt PDH w Policach) oraz kędzierzyńskiej spółki (PES – estry specjalistyczne – planowane uruchomienie instalacji na przełomie 2018 r. i 2019 r.), jak też szeroko zakrojone prace R&D nad opracowaniem nowych produktów będących pochodnymi alkoholi OXO.

Konferencja w Sopocie była jednak okazją nie tyle do zapoznania się z aktualną strategią Grupy Azoty w kontekście jej poczynań w segmencie OXO, co możliwością zorientowania się, w jakim kierunku podąża w tej chwili cały europejski i światowy przemysł OXO.

W pierwszej kolejności podkreślano, że wzrost cen kontraktowych propylenu w drugiej połowie 2017 r., powodowany utrzymującym się wysokim zapotrzebowaniem, brakami produktu w wyniku postojów i awarii na instalacjach produkcyjnych, a także wzrostem cen surowców używanych przy jego produkcji (nafta, energia elektryczna), przez wiele miesięcy stanowił poważne wyzwanie dla producentów alkoholi OXO na naszym kontynencie.

Wyświetlono: 1455

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej