Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Wymagająca sytuacja na rynku kaprolaktamu

06.05.2020
Wymagająca sytuacja na rynku kaprolaktamu

Ubiegły rok nie był zbyt udany dla Segmentu Tworzywa Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy. Wyniki finansowe segmentu pogorszyły się względem roku wcześniejszego. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa oddala perspektywy powrotu na ścieżkę wzrostu.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zanotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Tworzywa w wysokości 394,6 mln zł, to jest o 11,6% niższe niż w 2019 r. Udział segmentu w łącznych przychodach Grupy Azoty Puławy zmalał z 14,4% w 2018 r. do 12,6%. Segment osiągnął wynik operacyjny na poziomie -7,5 mln zł, wobec zysku 13,8 mln zł w 2018 r. Głównym produktem Segmentu Tworzywa jest kaprolaktam (płatkowany i ciekły). Eksport odpowiadał w minionym roku za 64% przychodów Segmentu Tworzywa, a rok wcześniej za 70%. Spadek przychodów wynikał głównie z niższych cen i mniejszych wolumenów sprzedaży kaprolaktamu.

Wyniku nie uratował fakt, iż koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów w sprzedaży zewnętrznej Segmentu Tworzywa wyniosły 390,5 mln zł i w relacji do 2018 r. były niższe o 31 mln zł (o 7,3%). Było to następstwem niższych cen gazu ziemnego i benzenu.

Ceny kaprolaktamu w 2019 roku kształtowały się pod wpływem niekorzystnej sytuacji popytowo-podażowej, w szczególności niskiego popytu mającego związek z obniżoną konsumpcją w branży motoryzacyjnej. Panowała także nadpodaż implikowana nowymi zdolnościami produkcyjnymi na rynku chińskim, zwiększanymi sukcesywnie od 2012 r.

W 2019 roku, w relacji do roku wcześniejszego, w Chinach ceny importowe na kaprolaktam spadły o 26,3% (o 558 dolarów za tonę). W Europie ceny na kaprolaktam ciekły spadły o 10,1% (o 206 euro za tonę). Ceny kontraktowe kaprolaktamu płatkowanego z przeznaczeniem na eksport spadły na naszym kontynencie o 25,4% (o 423 euro za tonę). W USA ceny kontraktowe kaprolaktamu płatkowanego z przeznaczeniem na eksport spadły o 29,7% (o 575 dolarów za tonę).

Jeśli chodzi o plany Grupy Azoty Puławy na przyszłość, to w obszarze sprzedaży kaprolaktamu planowana jest dalsza intensyfikacja ilości dostaw produktu ciekłego do Tarnowa w celu przetwórstwa produktu na poliamidy, co zapewni Grupie Azoty Puławy stabilność odbiorów produktu.

Z kolei na rynku azjatyckim polityka handlowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, w zakresie sprzedaży kaprolaktamu płatkowanego, oparta była i jest na kontraktach ramowych z dwoma wieloletnimi partnerami biznesowymi. Produkt sprzedawany był odbiorcom finalnym, wykorzystującym go do produkcji poliamidów. Ekspansja nowych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu w Chinach, a tym samym zmiany w bilansie podaży – popytu kaprolaktamu, spowodowały konieczność dywersyfikacji rynkowej oraz umacniania pozycji Grupy Azoty Puławy w Indiach oraz na rynku europejskim.

W związku z trwającą pandemią w obszarze kaprolaktamu pojawiają się już niestety pierwsze ograniczenia zamówień z różnych branż. Największe spadki pochodzą z branży motoryzacyjnej i skutkować będą spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw. Ograniczenia logistyczne mogą również wpłynąć na zmniejszenie sprzedaży kaprolaktamu.

Wyświetlono: 597

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej