Nowości - Przemysł gumowy ze świata

Wykorzystanie zużytych opon w produkcji nawierzchni drogowych

31.01.2019
Wykorzystanie zużytych opon w produkcji nawierzchni drogowych

Koncern Evonik rozwija swoją technologię Vestenamer, dzięki której możliwe jest wykorzystanie zużytych opon w ramach produkcji mieszanki przeznaczonej do budowy nawierzchni drogowych.

Jakość i trwałość dróg to kluczowe wyzwanie dla sektora publicznego, stąd też rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajne materiały, które eliminują pojawienie się na drogach kolein i pęknięć. Jednocześnie rosną koszty surowców do produkcji asfaltu, a zwłaszcza związków modyfikujących asfalt, co stanowi pewne utrudnienie w kontekście opłacalnej budowy dróg.

Z tego powodu Evonik dąży do zrównoważonego podejścia do budowy dróg. Stworzony przez firmę proces Vestenamer umożliwia przetwarzanie proszku gumowego ze zużytych już opon w asfalt z zawartością gumy. Materiał pochodzący z recyklingu jest mieszany z asfaltem, aby poprawić jakość mieszanek i przedłużyć żywotność nawierzchni. Zresztą w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci stosowane są już mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające gumę. Długoterminowe badania wykazały znaczną poprawę trwałości takich dróg. Teraz Evonik chce, by tego rodzaju rynek zaczął się rozwijać także w Europie.

Za korzystaniem z mieszanek bitumicznych modyfikowanych gumą przemawiać mają także względy zmysłowe. Badania, na które powołuje się Evonik pokazują, że użytkowanie takich nawierzchni wiąże się z mniejszą emisją hałasu.

- Każdego roku odpadem staje się na świecie ok. 19,3 mln ton opon, z czego 3,6 mln ton w samej tylko Europie. Jeszcze 20 lat temu, tylko w Niemczech, ponad połowa wszystkich zużytych opon była spalana w celu wytworzenia energii, podczas gdy jedynie co dziesiąta opona była przetwarzana na granulat. Tymczasem recykling złomowanych opon zdecydowanie ma sens dla środowiska. Ponowne wykorzystanie opon z recyklingu zabezpiecza cenne zasoby. Opony nie są bowiem klasyfikowane jako odpady, ale są uznawane za wartościowy materiał, który nie może być utylizowany na składowiskach. Zamiast spalać opony nadajemy im nową jakość, przerabiając je na elastomer lub gumowy proszek do produkcji nawierzchni drogowych - mówi Thomas Engenhorst, kierownik ds. strategii zrównoważonego rozwoju w koncernie Evonik.

Dodaje przy tym, iż zastosowanie technologii Vestenamer oznacza m.in. niższe emisje związków lotnych i półlotnych, w tym węglowodorów i związków siarki niż ma to miejsce w przypadku produkcji nawierzchni bazujących na konwencjonalnych asfaltach modyfikowanych polimerami.

Wyświetlono: 11029

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej