Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Wybór kierunków eksportowych w czasach pandemii

10.11.2020
Autor: Łukasz Barbacki, www.barbacki-consulting.pl
Wybór kierunków eksportowych w czasach pandemii

Wybór rynku eksportowego jest jedną z kluczowych decyzji w procesie budowania skutecznego eksportu.

Procedura wyboru jest bardzo zróżnicowana. Od przemyślanej i posiadającej uzasadnienie poprzez przypadkową (kto przyszedł do nas na targach) aż po subiektywną „wydaje nam się, że określony rynek jest dużym”. Na tym etapie procesu sprzedaży eksportowej występuje dużo stereotypów. Przekonanie o tym, który rynek jest atrakcyjny i ma potencjał odbywa się często na podstawie osobistych przekonań, atlasu geograficznego lub innych bardzo złudnych danych („Rosja to wielki rynek, a Dania i Szwajcaria to rynki bogate”). Rozwianie złudzeń bywa trudne, czasochłonne i dla eksportera frustrujące.

Od czego zacząć?

Przed przystąpieniem do wyboru rynków eksportowych należy zadać kilka podstawowych pytań:
• Czy chcę budować pozycję marki na rynkach zagranicznych, czy zależy mi tylko na pozyskaniu zamówień i jak najszybszym zysku?
• Czy na rynku docelowym polskie pochodzenie produktu będzie pozytywnie czy negatywnie wpływać na decyzje zakupowe konsumentów oraz klientów B2B?
• Czy na rynku docelowym występują bariery wejścia (protekcjonizm, bariery celne, znaczne różnice kulturowe, inne)?
• Czy będziemy mieli możliwość regularnej kontroli rynku (czy będzie możliwość regularnego i samodzielnego nadzoru, czy te czynności będą wyłącznie w gestii naszych partnerów handlowych)?
• Czy znamy mentalność i różnice kulturowe mogące wpływać na nasz biznes i potrafimy je wykorzystać na naszą korzyść?

Wyświetlono: 375

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej