Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Współpraca Grupy Azoty z Akademią Górniczo-Hutniczą

19.06.2020

Grupa Azoty i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie długoterminowej współpracy. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.

Współpraca będzie polegać m.in. na inicjowaniu prac badawczo-rozwojowych i realizowaniu projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Strony ustaliły też, że będą wspólnie aplikować o środki zewnętrzne na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Ponadto porozumienie przewiduje organizację praktyk dla studentów AGH w Grupie Azoty, a także współpracę w zakresie dydaktyki.

- Obszarem współpracy, w którym widzimy szczególny potencjał, jest rozwijanie technologii zwiększających wydajność energetyczną naszych instalacji. Grupa Azoty co roku zużywa ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej, więc optymalizacja w tym obszarze pozwala nie tylko zmniejszać koszty, ale przede wszystkim jest działaniem korzystnym dla środowiska – mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Umowa z potentatem z branży chemicznej daje Akademii ogromne możliwości. Na tej współpracy skorzysta cała nasza społeczność. Zarówno kadra naukowa, która będzie wspólnie z ekspertami z Grupy Azoty realizować projekty, ale także studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki w jednym z najbardziej innowacyjnych Centrów Badawczo-Rozwojowych w tej części Polski - podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor elekt AGH.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica to największa w Polsce uczelnia techniczna, istniejąca od 1919 r. Jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, ale oferuje też możliwość kształcenia na kierunkach humanistycznych.

- Badania i rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Grupy Azoty. Cieszymy się, że odpowiadając na oczekiwania wobec naszej branży i wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym możemy korzystać ze współpracy z tak renomowaną uczelnią jak Akademia Górniczo-Hutnicza – zaznacza Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

W Grupie Azoty realizowanych jest obecnie ponad 80 projektów badawczo-rozwojowych o całkowitym budżecie ok. 170 mln zł, przy czym ok. 40 mln finansowania pozyskano ze źródeł zewnętrznych.

Wyświetlono: 474

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej