Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Współpraca branży kosmetycznej i detergentowej z administracją publiczną

03.04.2020

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego aktywnie działa w okresie pandemii koronawirusa. Pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia; Ministerstwem Rozwoju oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przekazując tym organom administracji publicznej informacje dotyczące barier handlowych i produkcyjnych, utrudniające firmom funkcjonowanie. Stowarzyszenie proponuje również uproszczenia przepisów.

Stowarzyszenie przekazało 1 kwietnia 2020 roku do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postulat branży kosmetycznej i detergentowej w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ZPP skierował postulat bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia. Jeszcze tego samego dnia uzyskano bardzo szybką, kluczową dla obydwu branż zmianę przepisów.

Zapis mówiący o tym, że zakłady pracy są zobowiązane zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 metra został zmieniony na taki, iż zakłady pracy są zobowiązane zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii covid-19.

Z informacji, które Stowarzyszenie uzyskało wczoraj od firm członkowskich wynikało bowiem, że sztywne utrzymanie odległości 1,5 metra jest w wybranych miejscach produkcji niemożliwe.

Z inicjatywy Stowarzyszenia wprowadzono też przepisy o czasowym zwolnieniu z akcyzy etanolu do produktów biobójczych dla Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych CBRSP i Agencji Rozwoju Przemysłu do 3 kwietnia 2020 r.

Dynamicznie zmienia się również sytuacja w obszarze środków skażających alkohol etylowy do produkcji wyrobów biobójczych. Nowe prawo wydłuża możliwość stosowania w przypadku  produkcji  produktów biobójczych skażalnika alkohol  benzylowy  3000 ml, w ilości minimalnej na 1hl  alkoholu  100%  vol.

Stowarzyszenie przedstawiło również wytyczne europejskiej, branżowej organizacji Cosmetics Europe  dotyczące żelu do mycia i utrzymania higieny rąk. Wytyczne są przeznaczone dla producentów, którzy chcą tymczasowo dostosować swoją produkcję i przyczynić się do rozwiązania obecnego kryzysu zdrowotnego, przekazując tego typu produkty swoim pracownikom, instytucjom zdrowia, czy też opinii publicznej. Wytyczne dotyczą wyłącznie żeli do rąk na bazie etanolu, które są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy działającej w sektorze kosmetycznym lub zostaną przekazane w formie darowizny instytucjom działalności publicznej / społecznej. Wytyczne nie dotyczą produktów wprowadzanych do obrotu w celach komercyjnych. Wytyczne odnoszą się do aspektów regulacyjnych i technicznych, takich jak skład produktu, kompatybilność  opakowania ze składem produktu, oznakowanie, produkcja itp.

Wyświetlono: 995

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej