Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Wraca pomysł kaucji za opakowania

27.12.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Wraca pomysł kaucji za opakowania

Ministerstwo Klimatu przedstawiło konkrety związane z zapowiedzianym w expose sejmowym przez premiera Mateusza Morawieckiego programem zarządzania odpadami tworzyw sztucznych.

W listopadzie w trakcie sejmowego expose premier rządu powiedział, iż „aby odpowiedzialnie myśleć o środowisku, trzeba walczyć również o to, aby plastik nie zalał naszej planety. Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku”.

Teraz Ministerstwo Klimatu rozwinęło tę zapowiedź Prezesa Rady Ministrów.

- System kaucyjny opiera się na założeniu, że klient kupując produkt w opakowaniu wnosi za nie kaucję, która jest mu zwracana w zamian za zwrot opakowania, np. w puncie sprzedaży. Oznacza to, że w systemie kaucyjnym nie ma potrzeby finansowania zwrotu kaucji, ponieważ ta jest zwracana z wcześniej pobranej kaucji. Natomiast za utrzymanie systemu, w tym finansowanie odpowiedniego sposobu zbierania opakowań, odpowiedzialni będą wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach. Obowiązujące obecnie systemy kaucyjne w krajach UE obejmują zazwyczaj opakowania po napojach. W związku z tym planowany w Polsce system kaucyjny oprócz butelek z tworzywa sztucznego może objąć zbierane także innych opakowań po napojach, np. butelek szklanych lub puszek aluminiowych. System ten ma objąć możliwie najwięcej rodzajów opakowań – wyjaśnia Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu.

Dodaje on przy tym, iż wysokość kaucji może być zróżnicowana w zależności od pojemności butelki. Jest to częsta praktyka w państwach, które wprowadziły system kaucyjny. Ponadto wysokość kaucji może być zróżnicowana także ze względu na rodzaj materiału, z którego zostało wykonane opakowanie.

- W wyniku wprowadzenia systemu kaucyjnego zmniejszy się strumień odpadów komunalnych. W związku z powyższym system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie będzie mógł zostać odpowiednio dostosowany, aby zminimalizować koszty, jakie ponoszą mieszkańcy w związku z odbiorem odpadów. Mniejszy strumień odpadów to np. mniejsza liczba przejazdów pojazdów odbierających odpady. Ponadto selektywna zbiórka odpadów, a także ich transport i przetwarzanie będą dodatkowo dofinansowane przez producentów produktów w ramach zmian planowanych w obszarze rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Powyższe zmiany wynikają z obowiązku transpozycji tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji europejskich dyrektyw dotyczących odpadów. System kaucyjny będzie częścią zmian wprowadzanych w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które z kolei są częścią tzw. pakietu odpadowego. Przepisy transponujące do polskiego prawa pakiet odpadowy powinny być uchwalone w drugiej połowie 2020 r. – dodaje Sławomir Mazurek.

Oprócz systemu kaucyjnego oraz zmian w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w 2021 r. zostaną przyjęte przepisy transponujące do przepisów krajowych dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W tej dyrektywie zostały wskazane opakowania i produkty z tworzyw sztucznych, które najczęściej zanieczyszczają plaże oraz środowisko wodne, a następnie pogrupowane i przypisane do odpowiednich rozwiązań zmniejszających ich zużycie. Wśród tych rozwiązań znajduje się zakaz i ograniczenie wprowadzania do obrotu wybranych produktów, obowiązek trwałego złączenia zakrętek z butelkami, odpowiednie oznakowanie produktów, wprowadzenie poziomów selektywnej zbiórki dla opakowań napojów oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami wśród konsumentów.

Tagi


prawo odpady
Wyświetlono: 1604

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej