Artykuły - Przemysł detergentowy

Wojny handlowe – ich realny i potencjalny wpływ na branżę chemikaliów konsumpcyjnych

19.10.2020
Wojny handlowe – ich realny i potencjalny wpływ na branżę chemikaliów konsumpcyjnych

W 2018 i 2019 r. w szybkim tempie zweryfikowano zasady rządzące handlem towarami pomiędzy dwoma największymi mocarstwami gospodarczymi na świecie.

USA i Chiny odgrywają na tyle duże znaczenie w światowej gospodarce, że zakłócenia w ich wzajemnych relacjach handlowych rzutowały na sytuację innych krajów aktywnych na arenie międzynarodowej. Wydarzenia te nie pozostały bez wpływu na krajową branżę chemikaliów konsumpcyjnych, choć w krótkim okresie rodzimych producentów można raczej zaliczyć do beneficjentów ostatnich wydarzeń. Zagrożenia wynikające z ewentualnej eskalacji konfliktów handlowych w długim okresie wydają się jednak zdecydowanie przyćmiewać płynące z nich krótkoterminowe korzyści.

Ogromny krok wstecz w procesie liberalizacji światowego handlu

Kwestia narastającego konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami i związane z nim obawy o możliwe szerokie reperkusje dla światowej wymiany towarów jeszcze w ubiegłym roku postrzegane były jako główne zagrożenie dla globalnej koniunktury gospodarczej. Dziś jesteśmy znacznie mądrzejsi i wiemy, że dotkliwy cios przyszedł z zupełnie innej, niespodziewanej strony. Temat wojny celnej zszedł tym samym na dalszy plan, choć wzajemne ruchy dokonane w ubiegłym roku przez rządy dwóch największych gospodarek świata odcisnęły realne piętno na wymianie handlowej pomiędzy oboma krajami. Fakt ten nie powinien dziwić, jeśli spojrzy się na rozmach, z jakim amerykańska administracja zabrała się za rewizję swoich dotychczasowych relacji biznesowych z Chinami. Na przestrzeni zaledwie półtora roku (od marca 2018 r. do września 2019 r.) USA objęły restrykcjami (głównie protekcjonistycznymi cłami) import chińskich produktów o łącznej wartości ponad pół bln dol. Nie pozostające dłużne swoim amerykańskim partnerom Chiny wprowadziły zaś działania odwetowe obejmujące import o całkowitej wartości blisko 200 mln dol. Praktycznie z dnia na dzień poważnym modyfikacjom uległy zasady rządzące istotną, 4% częścią światowego handlu.

Wyświetlono: 693

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej