Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Wielkie plany inwestycyjne Grupy Azoty Puławy

29.05.2015

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy przedstawiła listę inwestycji, które zamierza zrealizować w ciągu najbliższych lat. Do 2021 r. wyda na nie 2,2 mld zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne, które znalazły się na opracowanej przez firmę liście strategicznych projektów obejmują budowę elektrowni i instalacji do granulacji mechanicznej nawozów na bazie azotanu amonu. Te dwa zadania mają być ukończone do 2019 r. Dwa lata później puławska część Grupy Azoty wzbogaci się natomiast o zmodernizowaną i rozbudowaną instalację do produkcji kwasu azotowego. Jednocześnie władze Zakładów Azotowych Puławy przypomniały, że przez ostatnie cztery lata przedsiębiorstwo to zrealizowało 150 projektów inwestycyjnych, na które wydało 1,1 mld zł.

Nowa elektrownia, która powstanie w Puławach ma nie tylko uniezależnić firmę od zewnętrznych dostaw prądu i pary, ale też wygenerować zyski, gdyż nadmiar produkowanej energii będzie sprzedawany na rynku. Bezemisyjna i bezodpadowa - bo zasilana gazem ziemnym - Elektrownia Puławy klasy 400 MWe, razem z obecnym blokiem węglowym, kosztować będzie 1,1 mld zł.

Z kolei plany dotyczące kwasu azotowego zakładają budowę nowej linii produkcyjnej i modernizację istniejących linii kwasu. Po modernizacji wydajność linii do produkcji kwasu wzrośnie o minimum 5%, poprawią się również wskaźniki zużycia głównych surowców i mediów energetycznych. Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco na zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego w Puławach. Prace nad tym zadaniem rozpoczną się już w przyszłym roku i potrwają do 2021 r., a szacowane nakłady inwestycyjne to 695 mln zł.

Ostatnie z zadań, czyli budowa nowej instalacji do granulacji mechanicznej uelastyczni produkcję saletry amonowej oraz umożliwi produkcję innych nawozów: saletrzaku (CAN) i saletry amonowej granulowanej. Inwestycja ta stanowi odpowiedź firmy na na zmieniające się warunki rynkowe. Budowa instalacji potrwa do 2019 r. a jej koszt to ok. 385 mln zł.

Wyświetlono: 1255

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej