Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Większa konsolidacja Grupy Azoty

12.02.2018
Większa konsolidacja Grupy Azoty

Cztery kluczowe spółki Grupy Azoty: jednostka dominująca z Tarnowa oraz podmioty z Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały „Umowę o współdziałaniu”. Tym samym spółki zacieśniają współpracę m.in w obszarze handlu nawozami.

- To wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla całej Grupy Azoty i jej efektywnego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku chemicznym. Umowa pozwoli nam na wykorzystanie synergii i wzmocnienie pozycji poprzez zintegrowane zarządzenie obszarem handlu. Już dziś Grupa Azoty w wielu obszarach działa w sposób wspólny, jednolity i sprawny – mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

W ocenie władz firmy, podstawowymi celami podpisanej umowy jest pogłębienie współpracy, które ma pozwolić na działanie spółek Grupy jako jednego organizmu gospodarczego i tym samym umacnianie relacji z klientami. Od teraz Grupa Azoty będzie realizowała jednolitą strategię i politykę handlową, której towarzyszyć ma konsolidacja i koordynacja działań marketingowych pod wspólną marką.

Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro – bo tak będzie nazywała się wspólna jednostka – będzie stanowił element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa każdej ze spółek. Jego siedzibą będą Puławy.

- W coraz większej liczbie obszarów Grupa Azoty dzięki konsolidacji działa, jak jedno sprawne przedsiębiorstwo. Kluczowe obszary w działalności Grupy Azoty są dziś kierowane przez managerów z całej Polski, niezależnie od siedziby spółki, w której pracują. W obszarze zakupu strategicznych surowców w większości przypadków wspólnie dokonywany jest wybór dostawców i prowadzone są negocjacje cenowe - wykorzystywany jest efekt skali, który pozwala na uzyskiwanie cen konkurencyjnych. W obszarze bilansowania produkcji budowa Wytwórni Poliamidów II to konsekwencja realizowanej od wielu lat strategii zbilansowania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6. Proces ten rozpoczął się w połowie lat 90 ubiegłego wieku. Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II w Tarnowie jesienią ubiegłego roku pozwoliło na zbilansowanie w Grupie Azoty zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6 - informuje Grupa Azoty w komunikacie.

Ponadto w 2017 r. Grupa wdrożyła też jednolity regulamin zamówień, który pozwolił na zwiększenie kontroli korporacyjnej nad procesami przetargowymi, zakupowymi i zamówieniami. Zapewnił też transparentność oraz ujednolicenie mechanizmów. Efektem wdrożenia jednolitych regulacji było zwiększenie konkurencyjności wpływających ofert i wielomilionowe oszczędności. Pod koniec ubiegłego roku Grupa Azoty poinformowała również o konsolidacji obszaru obsługi bocznic. Od tego roku wszystkie spółki zarządzające bocznicami w Grupie Azoty znajdują się w strukturach Grupy.

Wyświetlono: 575

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej