Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Więcej odpadów trafia do recyklingu niż na wysypiska

09.07.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Więcej odpadów trafia do recyklingu niż na wysypiska

Organizacja PlasticsEurope poinformowała, że w 2016 r. w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii po raz pierwszy ilość odpadów poddanych recyklingowi przekroczyła ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach.

W 2016 r. w UE oraz liczonej wspólnie z nią Szwajcarii i Norwegii, poprzez oficjalne systemy zbiórki, zebrano w celu dalszego zagospodarowania 27,1 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Z tej ilości 41,6% odpadów poddano odzyskowi energii, 31,1% recyklingowi, a 27,3% trafiło na wysypiska śmieci. Jeśli chodzi o sam recykling, to w 63% odbył się on na terytorium UE, a w pozostałej części odpady zostały wywiezione z UE i poza jej granicami poddane dalszej przeróbce.

Z informacji PlasticsEurope wynika, że od 2006 r. do 2016 r. w Europie ilość odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosła o 79% (z 4,7 mln ton do 8,4 mln ton). Z kolei ilość odpadów zebranych w celu odzysku energii zwiększyła się o 61% (z 7 mln ton do 11,3 mln ton). Jednocześnie ilość składowanych odpadów zmalała o 43% (z 12,9 mln ton do 7,4 mln ton). Sama liczba wszystkich zebranych odpadów powiększyła się z 24,5 mln ton w 2006 r. do 27,1 mln ton w 2016 r. (+11%).

W ocenie PlasticsEurope, sytuacja poprawia się, to jednak niestety wciąż w wielu krajach UE składowanie stanowi główny sposób zagospodarowania odpadów tworzyw. Z pewnością jednak zakazy składowania stymulują wzrost poziomów recyklingu. Kraje, w których obowiązują ograniczenia odnoszące się do składowania odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu osiągają znacznie wyższe wskaźniki recyklingu pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Mowa tutaj o Finlandii, Norwegii, Belgii, Luksemburgu, Danii, Szwecji, Holandii, Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Wszędzie ta obowiązują ograniczenia w zakresie składowania odpadów. W efekcie tego nie istnieje tam właściwie problem składowania odpadów tworzyw sztucznych. W Finlandii na wysypiska trafiać ma ok. 8% wszystkich odpadów, w pozostałych wymienionych krajach znacznie mniej. Ogólnie zatem jest to ilość niemal niezauważalna.

Na przeciwnym biegunie znajdują się takie kraje, jak Malta, Grecja, Cypr, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Rumunia. Tam składowanych jest ponad 60% wszystkich odpadów, a w przypadku Malty nawet ponad 80%.

Dla Polski ten wynik jest następujący: recykling odpadów – 26,8%, odzysk energii – 29,1%, składowanie na wysypiskach – 44,1%. Łącznie zebrano w naszym kraju w 2006 r. 1,72 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych.

Największa kategoria odpadów tworzyw sztucznych w krajach UE to odpady opakowaniowe. W ich przypadku recykling jest głównym sposobem zagospodarowania.

W 2016 r. w Europie, poprzez oficjalne systemy zbiórki, zebrano w celu dalszego zagospodarowania 16,7 mln ton opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych. Recyklingowi poddano 40,9% takich odpadów, odzyskowi energii – 38,8%, zaś składowaniu na wysypiskach – 20,3%.

Warto podkreślić, że na naszym kontynencie od 2006 r. do 2016 r. ilości opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosły o 74%, w celu odzysku energii wzrosły o 71%, natomiast ilość składowanych odpadów tego typu zmalała o 53%.

W 2016 r. wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych powyżej 35% osiągnęło 19 krajów europejskich, z czego jedynie w dwóch (w Niemczech i w Czechach) poziomy przekroczyły 50%. Średnia wartość recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych dla Europy w 2016 r. wyniosła 40,8%, tj. znacznie powyżej poziomu 22,5% określonego w Dyrektywie Opakowaniowej.

Wyświetlono: 443

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej