Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Ważna rola Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w realizacji Programu dla Śląska

04.01.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Ważna rola Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w realizacji Programu dla Śląska

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu będzie jednym z podmiotów zaangażowanych w realizację rządowego „Programu dla Śląska”. Program został zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, a Instytut ma odpowiadać za część prac o charakterze badawczo – rozwojowym.

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego, zmagający się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców. Zaproponowany przez rząd Program dla Śląska zawiera zintegrowany zestaw działań inwestycyjnych. Dokument obejmuje ponad 70 przedsięwzięć w różnych dziedzinach, które mają być dla Śląska potężnym bodźcem rozwojowym. Wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu wyniesie ok. 40 mld zł.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla będzie zaangażowany w realizację zadań, które przynajmniej pośrednio odnoszą się do przemysłu chemicznego. Te zadania to produkcja paliw bezdymnych z zawartością części lotnych max. 10% (wartość inwestycji 50 mln zł); brykietowanie węgli energetycznych z udziałem środków o wysokiej kaloryczności i wytrzymałości mechanicznej (wartość inwestycji 50 mln zł) oraz budowa kompleksu produkcji wodoru z gazu koksowniczego (wartość inwestycji 200 mln zł – koszt projektu B+R wraz z budową instalacji demonstracyjnej).

Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, to spalanie paliw bezdymnych radykalnie redukuje emisję dymu i szkodliwych gazów, gdyż ograniczona ilość spalanych części lotnych prowadzi do spalania bezpłomieniowego, uważanego za najczystszą i najbardziej efektywną energetycznie formę spalania. Szacuje się, że w ciągu roku na produkcję paliw bezdymnych można przeznaczyć do 400 tys. ton węgla. Spodziewane efekty projektu to przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, likwidacja niskiej emisji, ograniczenie smogu oraz zmniejszenie zapylenia powietrza atmosferycznego, dzięki podwyższeniu jakości produktu końcowego.

Gdy mowa o brykietowaniu węgli energetycznych, to proces brykietowania prowadzi do zwiększenia ich gęstości, obniżenia emisji zanieczyszczeń stałych do powietrza podczas ich spalania oraz stanowi znakomitą alternatywę dla zagospodarowania produktów uciążliwych środowiskowo. W efekcie poprawia się jakość paliwa, następuje lepsze dopalania paliwa w komorze pieca i zdecydowana obniżka emisji zanieczyszczeń stałych do środowiska. Szacuje się, że w ciągu roku do brykietowania można przeznaczyć do 400 tys. ton drobnoziarnistych węgli. Projekt będzie miał również wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, obniżenie poziomu niskiej emisji oraz zmniejszenie zapylenia powietrza atmosferycznego.

Najbardziej zaawansowana ma być jednak inwestycja związana z budową kompleksu produkcji wodoru z gazu koksowniczego. Obecnie głównym źródłem wodoru dla zastosowań w syntezie chemicznej jest forming gazu ziemnego. Atrakcyjnym źródłem wodoru może być jednak również gaz koksowniczy. Proponowany kompleks produkcji wodoru z gazu koksowniczego w obejmuje nie tylko sam układ separacji wodoru, ale również układy jego oczyszczania i zagospodarowania, np. ogniwa paliwowe zasilane wodorem dla zastosowań w transporcie drogowym. Spodziewane efekty to, w aspekcie społeczno - gospodarczym, rozwijanie gospodarki wodorowej w oparciu o dostępne strumienie gazu koksowniczego, poprawa „elektromobilności” w przypadku wykorzystania wodoru w ogniwie paliwowym w transporcie samochodowym oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wyświetlono: 496

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej