Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Warto być Przedsiębiorstwem Fair Play

13.05.2015

Trwa XVIII edycja programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Celem jest wyłonienie firm, które są szczególne aktywne w takich obszarach, jak tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie edukacji, rozwój projektów badawczych oraz wzmacnianie potencjału gospodarczego państwa i społeczności lokalnych.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" skierowany jest do firm, które budując swój sukces, kierują się takimi zasadami, jak uczciwość, praworządność oraz dobre zarządzanie pracownikami. Jego uczestnicy są poddawani rzetelnej weryfikacji pod kątem deklarowanych wartości i dobrych praktyk, a ocenie podlegają wszystkie aspekty prowadzonej przez firmę działalności.

- Promujemy firmy, które działają zgodnie z etyką biznesu: dbają o swoje otoczenie i stawiają na uczciwe postępowanie w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, udziałowcami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową - wyjaśnia Mieczysław Bąk, prezes Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", która zajmuje się certyfikacją polskich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy, którzy chcą pokazać swoje najlepsze praktyki, mogą zgłosić się do programu do 31 maja 2015 r. W pierwszym etapie należy wypełnić ankietę dotyczącą działalności przedsiębiorstwa, którą ocenia Komisja Regionalna i Ogólnopolska. Firma, która zdobędzie wymaganą liczbę punktów przejdzie do drugiego etapu i będzie w niej przeprowadzany audyt. Jego celem jest weryfikacja informacji podanych w ankiecie.

Certyfikat i tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" otrzymują te firmy, które w obu etapach uzyskają wymaganą liczbę punktów. Kapituła Programu może przyznać także nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia firmy. Laureaci będą mieli prawo do posługiwania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play" w celach biznesowych i promocyjnych. W ramach sesji networkingowych z laureatami Programu "Gmina Fair Play" będą mogły nawiązać nowe kontakty biznesowe. Osiągnięcia certyfikowanych firm są prezentowane podczas różnych wydarzeń, w tym Gali Finałowej z udziałem przedstawicieli świata biznesu, polityki, kultury i mediów.

Laureaci programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" od dawna angażują się w szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatniej edycji Kapituła Konkursu doceniła różnorodne inicjatywy z całej Polski, m.in.:
- tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych wysokim bezrobociem (Rymatex, Rymanów),
- wysoka kultura pracy i dbałość o rozwój pracowników (Zakład Energetyki Cieplnej, Pabianice),
- realizacja działań edukacyjnych wśród klientów (upowszechnianie wiedzy o żywieniu zwierząt wśród producentów mleka - Cargill Poland, Kiszków),
- udostępnianie mieszkań wychowankom domu dziecka i wparcie ich adaptacji do samodzielnego życia (Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bydgoszcz),
- umożliwienie pasażerom komunikacji miejskiej przekazania datku na rzecz organizacji charytatywnej zamiast opłaty za bilet (MPK, Kraków),
- wzorowa współpraca ze środowiskami naukowymi (KOMART, Knurów).

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do ubiegłorocznej, XVII edycji programu zgłosiło się 419 firm z całej Polski, spośród których 393 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014.

Więcej informacji o programie na www.fairplay.pl

 

Tagi


konkurs CSR
Wyświetlono: 897

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej